Nikolai Utheim, adm.dir. i Coor, fryktet virkningene av at renholdere måtte holde seg hjemme for å passe barn.

Coor: Glad for avgjørelse om barnepass

Coor ble raskt klar over tilfeller der ansatte ble for­hindret fra å komme på jobb fordi de manglet skole- og barnehage­pass. De er svært glade for at Helsedep. nå har definert renhold som samfunns­kritisk funksjon.

Publisert

Som del av vår beredskaps­kartlegging så vi at vi raskt kunne havne i en situasjon der personale blir værende hjemme med barn, i verste fall kombinert med økt sykefravær som følge av Covid-19, skriver Coor i en pressemelding.

– Jeg hadde ønsket og forventet at renhold som tjeneste hadde blitt løftet frem som samfunnskritisk funksjon. Det som er formidlet fra myndighetene er ikke i tråd med det. Det har vært litt diffuse tilbake­meldinger foreløpig, sa administrerende direktør i Coor Norge, Nikolai Utheim i et intervju torsdag 19. mars.

Coors standpunkt er at alt renhold, akkurat nå og trolig en lang stund fram i tid, er samfunn­skritisk for å hindre smitte­spredning i samfunnet. Da er det avgjørende at våre renholdere kommer seg på jobb. Vi rengjør hundre­tusenvis av kvadrat­meter hos kjøpesenter, flyplasser og butikk­lokaler som er fortsatt er åpne møtepunkt for folk, og som er avgjørende at holdes rene i en pågående epidemi. Og vi er ikke alene om det.

– Det er umulig å ha høy hygienisk standard uten korrekt og grundig renhold. Det er derfor underlig at ikke renhold er blant de samfunns­kritiske funksjonene under et virusutbrudd – og særlig når vi tenker på rollen den spiller for helse­institusjoner, uttalte den erfarne professoren i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsen, til FriFagbevegelse.no 20. mars.

Samfunns­kritiske funksjoner

Som følge av strenge innførte smitteverns­tiltak fra myndighetene torsdag 12. mars, ble det oppnevnt en liste over 16 «samfunns­kritiske funksjoner», det vil si yrkesgrupper som er av kritisk betydning at går på jobb akkurat nå, og som dermed får rett på skole- og barnehagepass selv om disse er midlertidig stengt. Renhold var ikke oppført på denne listen.

Myndighetene erkjente at renhold er en viktig støtte­funksjon for samfunns­kritiske funksjoner. De overlot likevel til lokal kommune og fylke å gi retnings­linjer og dispensasjoner når det gjelder hvem som har rett på skole- og barnehagepass.

Coor startet tidlig å jobbe offensivt sammen med bransjens interesse­organisasjon NHO Handel og Service for å få renhold inn på listen over samfunns­kritiske funksjoner. Industri og Energi sluttet seg raskt til initiativet, samtidig som at andre aktører i service­bransjen var ute i media med kritikk av den politiske avgjørelsen.

Når renhold nå anses som en samfunns­kritisk funksjon, regnes renhold å inkludere desinfisering, skadesanering, smitterenhold og nedvask av lokasjoner etter at smitte er påvist, i følge departementets uttalelse til NHO Handel og Service.

– Vi får håpe at dette ikke glemmes når krisen avblåses. Renholderne er en gruppe arbeidstakere som burde fått mye mer anerkjennelse enn det de har fått de siste årene i Norge, sier adm.dir. Nikolai Utheim avslutningsvis.

Kilde: Renhold som samfunnskritisk funksjon ga gjennomslag

https://www.coor.no/presserom/pressemeldinger/2020/renhold-som-samfunnskritisk-funksjon/

Andre relaterte saker i media:

NHO SH: «Fullt gjennomslag for renhold som samfunnskritisk funksjon»

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/bekreftelse-pa-arbeid-i-kritisk-samfunnssektor/

Frifagbevegelse.no 20.03.20: «(..) -Uten dem vil samfunnet bryte sammen ganske fort» https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/virusekspert-krever-storre-respekt-for-renholdere—uten-dem-vil-samfunnet-bryte-sammen-ganske-fort-6.158.688667.2fc044cd80

Toma ut i Bergensavisen 13. mars: «-Renholdere må inn på listen over kritiske funksjoner» https://www.ba.no/renholdere-ma-inn-pa-listen-over-kritiske-funksjoner/s/5-8-1255769

Alene Coor rengjør hundre­tusenvis av kvadrat­meter hos kjøpesenter, flyplasser og butikk­lokaler som er fortsatt er åpne møtepunkt for folk. Det er avgjørende at disse holdes rene i en pågående epidemi.

.

Powered by Labrador CMS