Yrkes­messen 2020 var populær og mange ble inspirert av mulig­hetene i renholds­bransjen. Du får fram flere bilder hvis du trykker til høyre i bildet. (Alle fotos: Øystein Mauritzen)
Viktige bidrags­ytere fra bransjen. Fra venstre: Arne Jenssen, Gitle Aare, Heidi Marie Taksdal, Øystein Mauritzen, Ann Britt Olsen, Sabrina Dwozdz og Fritjof Voss.
Åpning av Yrkes­messen 2020. Leder i Opplærings­utvalget Solveig Ege Tengesdal.
Katrin, her representert ved Gitle Aare, hadde en konkurranse om å treffe blink med toalett­papir. Dette ble godt mottatt av ungdommer, som gjerne ville prøve seg. Og ja, i disse miljø­tider så er papiret miljø­vennlig.
Plania, ved Heidi Marie Taksdal, hadde med seg renholds­planer på Ipad.
Ungdommene fikk lov til å prøve seg på renholds­planer på Ipad. Til venstre i grå jakke ses Heidi Marie Taksdal fra Plania.
Vileda, ved Arne Jenssen, snakket om renhold, utstyr både til ung­dommer og ikke minst de voksne. Toma v/Sabrina Dwozdz og Fritjof Voss snakket om facility management.
Ann Britt Olsen (til høyre) sammen med noen ung­dommer som er interessert i mer infor­masjon om renholds­operatør faget

Promoterte renhold på yrkes­messe

Under en stor yrkes­messe i Rogaland ble det skapt engasje­ment blant ungdom for å velge utdannings­løpet fram til fagbrev i renhold. (Bildekarusell)

Publisert

Teksten er skrevet av Øystein Mauritzen:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I lengre tid har Øystein Mauritzen og Ann Britt Olsen jobbet for å promotere og rekruttere til faget sitt. 5. februar kunne renholds­operatørene endelig debutere på stand på ved yrkes­messa i Dalane i Rogaland.

Et brennende engasjement og stort behov for rekruttering, er grunnen til at Ann Britt og Øystein har jobbet så hardt for å få innpass på yrkes­messa. Her var det rundt 90 utstillere fra ulike bransjer, som alle ville ha ung­dommen i tale.

– Yrkesmessa er en viktig arena for å nå ut til ung­dommene som skal velge en vei videre, sier Mauritzen. Vi fikk bekreftet mistanken vår om at det er få av ung­dommene som vet hvilke muligheter som ligger i faget.

«Du tuller!» var responsen fra en gutt da han hørte at det går an å ta master innenfor renhold. «Kan jeg jobbe i Nordsjøen?» var en annen gjen­ganger. Selv det at det går an å ta fagbrev som renholds­operatør var en over­raskelse.

Et av spørsmålene som ble stilt til ung­dommene på yrkes­messen var: har du hørt om fagbrev innenfor renhold? Nesten samtlige svarte:

«Det er dere som springer rundt og vasker toaletter på skolen.»

– Vi har frem­deles en lang vei å gå, hvis vi skal klare å rekruttere ungdommer inn til vårt fag. Her bør vi virkelig slå oss i sammen og gjøre en felles innsats, ytrer en engasjert Mauritzen.

Han hadde for anledningen hadde fått med seg ulike bransje­leverandører: Katrin (ved Gitle Aarre), Vileda (ved Arne Jenssen), Plania (ved Heidi Marie Taksdal) og Toma (ved Sabrina Gwozdz og Fritjof Voss).

Ann Britt Olsen og Øystein Mauritzen er enstemmig enig, dette må videre­føres.

– Vi kan ikke stoppe nå, sier de begge to i kor.

Øystein Mauritzen er renholds­leder ved videre­gåendes­kolen Stavanger katedral­skole.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Yrkes­messen 2020 var populær og mange ble inspirert av mulig­hetene i renholds­bransjen. (Foto: Øystein Mauritzen)

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS