En rapport fra SoftBank Robotics viser at FM-ledere ønsker tilgang på ny teknologi uten å måtte gjøre store innhugg i investeringsbudsjettet. De står blant annet bak roboten Whiz (bildet).

Teknologi må bli lettere tilgjengelig

Robot­produ­senten SoftBank mener Covid-19 viser behovet for nye for­ret­nings­model­ler i profe­sjonelt renhold.

Publisert

De fleste FM-ledere mener teknologileverandører bør tilby ytelsesbaserte kontrakter for å øke innovasjonstakten innenfor byggdrift og renhold.

En studie utført av SoftBank Robotics EMEA tyder på at det er et sterkt behov for nye fremgangsmåter dersom man skal få til innovasjon i renholdsbransjen. 81 prosent av FM-lederne melder at deres innovasjonsprosjekter enten har slått feil eller ikke levert så godt som forventet, i løpet av de siste to årene.

76 av FM-lederne mener det er like viktig å innovere sine forretningsmodeller som å innovere teknologi.

FM-lederne ønsker at leverandøren tilbyr anskaffelsesmodeller som gjør ny teknologi både tilgjengelig og økonomisk oppnåelig. 70 prosent mener at leasing-modeller, som reduserer deres økonomiske risiko, vil gjøre det lettere å ta i bruk ny teknologi.

En attraktiv modell ville være, mener FM-ledere, at roboter kan leases inn på en fleksibel måte, med ulik maskinpark fra måned til måned. Dermed slipper FM-organisasjonen å låse mye av egenkapitalen for å skaffe den nye teknologien.

Kilde: Research reveals the need for new commercial models in cleaning in the wake of Covid-19

http://chtmag.com/research-reveals-the-need-for-new-commercial-models-in-cleaning-in-the-wake-of-covid-19/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS