En ny veileder viser hvordan offentlige virksomheter kan jobbe for at bruken av møbler bidrar til en sirkulær økonomi.

Enklere å anskaffe grønt og sirkulært

Nye krav og kriterier skal gjøre det enklere for innkjøper å stille krav til miljø i anskaffelser av møbler.

Publisert

En ny veileder viser hvordan offentlige virksomheter kan jobbe for at bruken av møbler bidrar til en sirkulær økonomi. Det melder Direktoratet for forvaltning og økonomi­styring (DFØ) på sin nettside anskaffelser.no.

DFØ skriver at virksomheter kan redusere skadelig miljø­påvirkning og spare utgifter ved å ha et bevisst forhold til hvordan de kjøper og avhender møbler. Ved å stille krav til kvalitet, kjemikalie­innhold og bærekraftige materialer sammen med internt ombruk, kan de oppnå en vesentlig miljøgevinst. Ved å velge leverandører som er best på miljø, kan virksomhetene også stimulere til grønn konkurranse­kraft i bransjen.

I tillegg til krav og kriterier for nye møbler har DFØ utviklet en veileder som viser eksempler på hvordan du kan benytte møbler til en sirkulær økonomi. Les mer:

Ny veileder om Grønne og sirkulære anskaffelser av møbler

Krav og kriterier for møbler DFØs Kriterieveiviser for bærekraftige anskaffelser

.

Kilde: Nå er det enklere å anskaffe grønne og sirkulære møbler

https://www.anskaffelser.no/nyhet/2020/12/na-er-det-enklere-anskaffe-gronne-og-sirkulaere-mobler

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS