Det ble i vår iverksatt tiltak for å forsterke renholdet i skoler og barnehager. Spørsmålet NKF nå stiller, er i hvilken grad den forsterkede innsatsen må etableres som en ordinær rutine fremover.

Alvorlige renholds­feil i enkelte skoler

En analyse fra Norsk Kommunal­teknisk Forening viser at 1 av 10 skoler i 2019 hadde renhold med feil eller alvorlige mangler. For barne­hager var tallene nesten 2 av 10.

Publisert

Dette fremkommer i NKFs Tilstands­barometer for kommunale bygg. Siden da har pandemien utløst behov for forsterket renhold, noe som ofte gjennomføres som en ekstraordinær innsats.

– Det er ingen tvil om at renholdet er kraftig forsterket på skoler og barnehager over hele landet. Samtidig må vi spørre oss om en ny normalsituasjon også betyr nye rutiner for renhold, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening.

«Jobb smartere» for renholdsledere 23-24/9-2020 vil også gå som webinar

NKF har fått mange signaler som bekrefter at det i vår ble iverksatt tiltak for å forsterke renholdet i skoler og barnehager. Han minner om at denne innsatsen fortsatt er viktig, nå når skolene og barnehagene har startert opp igjen etter sommerferien.

– Spørsmålet er hva som vil bli nye, faste rutiner fremover. Ved siden av trygghet handler dette om ressurser. For mange kommuner med trang økonomi kan dette være krevende, tilføyer han.

Kilde: Behov for nye renholdsrutiner for skoler og barnehager?

https://www.kommunalteknikk.no/behov-for-nye-renholdsrutiner-for-skoler-og-barnehager.6326225-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS