Hyppig håndvask kan bidra til å tørke ut hendene. Det øker risikoen for langvarige problemer i form av eksem.

Slik kan du fore­bygge hud­plager

Noen yrkes­grupper må nå vaske hendene særlig ofte, og bruker hansker oftere og i lengre tid enn før. Det kan gi hud­problemer.

Hele befolkningen skal følge rådene fra FHI og helsemyndighetene om håndhygienetiltak under pandemien, og for svært mange innebærer dette hyppigere håndvask/hånddesinfisering enn det man er vant til. Flere har nok merket at hendene er tørrere enn før, skriver Karl-Christian Nordby, som er avdelingsdirektør for arbeidsmedisin og epidemiologi i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

STAMI har gjennomført en rekke forskningsprosjekter rundt hud, hudplager, allergi og eksem.

Risikoen for å få håndplager som tørr hud og hudkløe, som videre kan bli langvarige i form av eksem, kan reduseres gjennom å følge noen enkle råd og gjøre noen forebyggende tiltak.

Noen yrkesgrupper, som allerede i normalsituasjoner må vaske og desinfisere hendene hyppig eller som må bruke tette hansker i mer enn 2 timer hver dag, vil ha spesielt høy risiko for slike plager når håndhygienen intensiveres ytterligere. Dette gjelder for eksempel i helsetjenesten og blant frisører og kokker.

Les også: NHO Service og Handel kjørte i 2015-2018 prosjektet Sunne hender for å bidra til bedre helse hos renholdere og frisører.

https://nhoservice.wixsite.com/sunnehender

Tips om håndvask og håndsprit

Lunkent vann og moderat med såpe, som ikke trenger å være spesielt sterk for huden, er tilstrekkelig. Ikke bruk for varmt vann eller kaldt vann.

STAMI tilrår alltid å velge såper som har lav risiko for å gi allergi. Sterke såper kan bidra til å skade huden på hendene ved å fjerne det naturlige fettlaget på huden. Såpen skal være parfymefri, da parfyme kan gi allergi.

Etter håndvask med såpe bør man tørke hendene med tørkepapir. Stadig kontakt med vann kan også bidra til å tørke ut huden.

Når hendene ikke er synlig skitne kan man bruke håndsprit i stedet for håndvask for å redusere uttørringen. Håndsprit som inneholder glycerol/glycerin gir mer fukt og er mildere mot hendene enn håndsprit som er uten.

Når du bruker håndsprit, skal du ikke tørke hendene med tørkepapir eller lignende, men gni hendene mot hverandre til spritløsningen er fordampet og hendene kjennes tørre – dette motvirker at man «tørker bort» oppløste stoffer fra huden og i stedet lar disse feste seg igjen etter spritingen.

Det er også fornuftig å bruke en parfymefri fuktighetskrem når man vasker hendene hyppigere enn det huden er vant til og/eller tåler, for å restituere fuktighet og fettinnhold i huden, som holder huden frisk.

Les også: Jose Hernán Alfonso (STAMI) har avlagt doktorgrad om arbeids­relaterte hud­sykommer, blant annet hos renholdere. (5/10-2016)

https://renholdsnytt.no/2016-arbeidsmiljo-bransjenytt/tar-doktorgrad-pa-hudsykdommer/545855

Bruk gode, fete håndkremer

Å smøre inn hendene med en god håndkrem er et effektivt forebyggende tiltak for å unngå at hudproblemer oppstår eller forverres. Dersom man observerer tørr hud bør man raskt komme i gang med å smøre hendene. Gjerne etter hver håndvask og senest fra tidspunktet man begynner å få tørr hud eller kløe, noe som fort skjer når man vasker hendene hyppigere eller lenger enn til vanlig. Velg en krem som ikke er for glatt for det aktuelle arbeidet, og smør heller tynt og ofte for å unngå å bli glatt på hendene.

Håndkrem bør være parfymefri og uten farge. Benytt helst en fet håndkrem (minst 35% fett) hvis dette fungerer i arbeidssituasjonen. Slike kremer kan man blant annet finne på apoteket. Du kan også bruke en fetere krem om kvelden og morgenen, og en litt mindre fet krem i løpet av dagen som enklere trekker inn i huden.

Kremer som inneholder karbamid kan være nyttige for å opprettholde hudens evne til å ta vare på fuktigheten.

Å bruke «lotion» anbefales ikke hvis man har eksem da disse kan inneholde konserveringsmidler som kan gi allergi og dermed øke i stedet for å redusere plagene.

Be om råd på apoteket dersom du sliter med å finne krem som passer huden din.

Les også: På med hansken! Hver tredje arbeids­skade er en hudlidelse. Unngå vann og kjemi, bruk hansker, og bruk dem riktig. (25/10-2019)

https://renholdsnytt.no/2019-astma-og-allergi-eksem/pa-med-hansken/556451

Råd om engangshansker

I tilfeller der man må utsette hendene for kjemikalier eller vått arbeid på jobb eller fritiden, må man beskytte hendene ved å benytte engangshansker. Det er viktig å presisere at hansker for tiden ikke er anbefalt som et smittereduserende tiltak av helsemyndighetene. Det er viktig å utføre håndhygiene også etter man tar av hanskene. Dette fordi de færreste engangshansker er helt tette. I tillegg vil feil bruk av hansker, for eksempel om man tar av hanskene på feil måte, føre til økt smitterisiko.

  • For å unngå at hanskene gir hudplager, er dette viktig å huske på:
  • Bruk hansker bare så lang tid det er nødvendig.
  • Hansker skal være nye, rene, og tørre.
  • Hendene skal være tørre før du tar på deg hansker.
  • Gjenbruk aldri engangshansker.
  • Bomullshansker under beskyttelseshanskene kan hjelpe til at huden holder seg tørr. Bomullshansker skal skiftes hvis de blir våte.
  • Nitrilhansker av god kvalitet beskytter best mot kjemiske stoffer og beskytter også mot vann. Forhør deg med bedriftshelsetjenesten din for valg av riktige hansker til ditt arbeid.
  • Vinylhansker er ikke godt egnet til å beskytte huden mot vann, kjemiske stoffer og smitte.

Les også: Slik tar du vare på hendene på jobb. Vann, oljer eller kjemikalier kan irritere huden og fremkalle allergi. Her er STAMIs tips for å forebygge arbeids­relaterte hud­problemer. (6/6-2019)

https://renholdsnytt.no/2019-astma-og-allergi-eksem/slik-tar-du-vare-pa-hendene-pa-jobb/555030

Følg med på de første tegnene til håndeksem

Tidlige tegn på eksem er rødhet, tørr hud og kløe. Dette kan bli til blemmer, sprekker, avskalling og flassing. For å unngå at slike hudproblem blir langvarige i form av eksem, bør ansatte som opplever slike problemer ta kontakt med bedriftslege eller fastlege på et tidlig tidspunkt. Dette er viktig for å unngå at eksemet blir langvarig og vanskelig å behandle.

Kilde: Hyppig håndvask - slik forebygger du hudproblemer

https://stami.no/hyppig-handvask-slik-forebygger-du-hudproblemer/

.

Ytterligere lesning

Forebygg hudplager!

Statens arbeids­miljø­institutt har laget postere og info-materiell om hudplager hos bl.a. renholdere. Kan lastes ned gratis. (11/9-2018)

https://renholdsnytt.no/2018-eksem-forskning/forebygg-hudplager/552342

.

138 renholdere skadet på jobb

Arbeids­tilsynet mottok 2345 meldinger fra leger om arbeids­relatert alvorlig sykdom i 2016. 6 prosent av skadene gjaldt hudlidelser. (28/6-2017)

https://renholdsnytt.no/2017-arbeidsmiljo-arbeidstilsynet/138-renholdere-skadet-pa-jobb/548359

.

Renholdere må beskyttes bedre

Rundt fire millioner mennesker er i dag ansatt i renholds­virksomheter i Europa. Virksomhetene må gjøre mer for å forebygge mot helseskader fra kjemikalier, mener EU-OSAH, EUs organ for trygge arbeidsplasser. (31/10-2019)

https://renholdsnytt.no/2019-astma-og-allergi-ecj/renholdere-ma-beskyttes-bedre/556507

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS