Antall arbeidsulykker etter type ulykke, 2017-2019.

Fall er vanligste ulykkestype

I 2019 var fall den vanligste ulykkes­typen i arbeidslivet, viser data fra NAV. Kjemikalier var årsak til 1,4 prosent.

Publisert

Av 21 991 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, var 4626 (21 prosent) ulykker som følge av fall. Til sammenligning var 313 skader, rundt 1,4 prosent, forårsaket av kjemikalier.

Statistikken omfatter ulykker som ga sykefravær. Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000.

Statistikken omfatter alle yrkesgrupper. Den går ikke så dypt ned at den har oversikt over renholdere spesifikt. Men innenfor NACE-kode 77-82 (forretningsmessig tjenesteyting), som rengjøring sorterer innunder, skyldtes 1,6 prosent av arbeidsulykker kjemikalier – ialt 20 ulykker.

Kilde: Fall vanligste arbeidsulykke

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/fall-vanligste-arbeidsulykke

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS