Hvis ikke istapper fjernes raskt, risikerer du både bøter og straffe­rettslig for­følgelse for skader på personer og gjenstander.

Viktig å vite om fjerning av istapper

Deler av landet har fortsatt vinter. Og med dén følger fortsatt risiko for ras av snø og is fra tak.

Mens Norges Astma- og Allergi­forbund startet sine pollenvarsler for godt over en måned siden for de kystnære områdene av Sør-Norge, sliter noen deler av landet fortsatt med meterhøy snø.

I en Toma-blogg tar Lars Petter Heinrichs fra Neas Fasade opp noe som for bygg­driftere kan være et stort problem, nemlig istapper.

Skyldes smelting og frysing

Istapper oppstår når smelte­vann fra tak fryser til is ved tak­renner som holder kaldere temperaturer, og når smelte­vannet fra under snø­laget renner eller drypper slik at det raskt blir kjølt ned av kaldere luft.

Arbeid i høyden

For å få fjernet is og snø fra høye bygg, trenger du som regel lift eller industri­klatrer. Det er viktig å tenke sikkerhet både for dem som utfører jobben og for forbi­passerende.

Skilt er ingen sovepute

Heinrichs anbefaler å sette opp varsel­skilt eller avvisere så fort faren for ras er tilstede.

Husk at de skal fjernes senest en uke etter at de ble satt opp. Dette er nedfelt i politi­vedtektene i de fleste kommuner, og skal forhindre at hus­eiere bruker avvisere som en hvile­pute, i stedet for å fjerne fare­momentene.

Forebyggende tiltak mot ras

For å forebygge dannelse av is kan det være lurt å sjekke til­standen på fasade og tak på bygget ditt jevnlig. Da vil du oppdage skader som bør utbedres med tanke på frost­sikring.

Istapper kan være et tegn på at isolasjon eller utluftning i bygget ikke er tilfreds­stillende. Problemet er vanligst i gamle bygårder.

Varme­kabler i tak, takrenner og nedløps­rør kan redusere risikoen for dannelse av istapper.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Unnlatelse kan bli kostbart

En gårdeier plikter å holde eien­dommen i en slik stand at skade på person eller eiendom unngås.

I Oslo, for eksempel, har bystyret vedtatt å øke gebyret for ikke å fjerne snø og is til 5000 kroner pr. dag.

I 2010 fikk en fotgjenger i Oslo invalidiserende skader som følge av et takras. Borgarting lagmanns­rett mente dette skjedde på grunn av unnlatt snø­rydding. Både eier og drifts­ansvarlig i gård­selskapet ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og gårdeier­selskapet ble ilagt en bot på 1,5 millioner kroner.

Kilder:

Pollenvarsel for 2020 i gang

https://www.naaf.no/aktuelt2/pollenvarselet-for-2020-i-gang/

Dette må du vite om istappfjerning i bygget ditt

https://blogg.toma.no/dette-ma-du-vite-om-istappfjerning-i-bygget-ditt

Powered by Labrador CMS