Ved å kjøpe fra et godkjent renholds­firma, bidrar du til å støtte et seriøst arbeidsliv. Også for privat­personer er det forbudt å kjøpe fra ikke-godkjente firma. (Ill.foto: Colourbox)

4 av 10 kjenner til renholds­registeret

Bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet at det finnes et offentlig godkjennings­register for renholds­bedrifter.

Publisert

Det viser en undersøkelse som er gjennomført av Opinion på vegne av Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeids­livet og myndig­hetene for økt seriøsitet i renholds­bransjen: Arbeids­tilsynet, NHO Service og Handel, Norsk Arbeidsmands­forbund og Virke.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nedslående tall

Alle som tilbyr renholds­tjenester må være godkjent av Arbeids­tilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholds­tjenester fra et renholds­firma som ikke er godkjent.

Nesten 1 av 10 kjøper renhold til hjemmet sitt. Av dem er det 6 av 10 som ikke kjenner til at det finnes et offentlig register der de kan sjekke om rengjørings­byrået eller vaske­hjelpen er godkjent av Arbeids­tilsynet, og at de dermed driver lovlig.

Blant de som kjøper renhold, og som oppgir at de kjenner til registeret, er det svært få (2 av 10) som faktisk har sjekket om rengjørings­byrået / vaskehjelpen de bruker er godkjent.

Viktig for å fremme seriøsitet

– Alle som kjøper inn renholds­tjenester har et ansvar for at renholderne har anstendige lønns- og arbeids­vilkår, sier forbunds­sekretær Trine Wiig Hagen i NAF, i en kommentar til under­søkelsen.

– Det er viktig at de som kjøper renhold bruker forbruker­makten sin til å gi oppdrag til personer eller selskaper som driver seriøst. Hvis man gir oppdraget til noen som ikke driver seriøst og er registrert i renholds­registeret, så hjelper man fram de som driver useriøst, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, admini­strerende direktør i NHO Service og Handel.

Kilder:

Ny undersøkelse: Ikke alle har alt på det rene før julevasken
https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/ny-undersokelse-om-ikke-alle-har-alt-pa-det-rene-for-julevasken/

Ny undersøkelse: Kun 4 av 10 som kjøper renholdstjenester vet om godkjenningsordningen
https://www.nhosh.no/bransjer/renhold-og-eiendomsservice/nyheter-renholdsbransjen/2019/ny-undersokelse-4-av-10-som-kjoper-renholdstjenester-vet-ikke-om-godkjenningsordningen/

Ny undersøkelse: Ikke alle har alt på det rene
https://arbeidsmandsforbundet.no/ny-undersokelse-ikke-alle-har-alt-pa-det-rene/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Renholds­registeret ligger på

arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret

og der kan du enkelt sjekke at du kjøper renhold lovlig.

Powered by Labrador CMS