I en ny kommentarutgave er endringene til arbeidsmiljøloven gjennomgått og ajourført, og noen kapitler er omarbeidet.

Ny kommentar­utgave til arbeids­miljø­loven

Etter 2. utgave av arbeids­miljø­loven fra 2015 har det skjedd mange endringer i lov og for­skrifter, og det har kommet til ny retts­praksis.

Publisert

Den nye utgaven er gjennomgått og ajourført, og noen kapitler er omarbeidet.

Kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven har en praktisk tilnærming og et lett tilgjengelig språk, heter det fra utgiverforlaget. Utgaven er oppdatert i henhold til regler og rettspraksis pr. 1. juli 2020 og vil være et referanseverk for alt arbeid på arbeidsmiljølovens områder.

Mange endringer i lover og forskrifter

Første utgave av Arbeidsmiljøloven – kommentarer og praksis kom i 2011 og ble revidert i 2015. Etter andre utgave av boken har det skjedd mange endringer i lov og forskrifter, og det har kommet til ny rettspraksis.

Hele boken er gjennomgått og ajourført, og noen kapitler er i større eller mindre grad omarbeidet. Boken henvender seg til så vel tillitsvalgte og personalledere som til advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.

Redaktører for kommentarutgaven er Atle Sønsteli Johansen og Einar Stueland. Boka er på 1288 sider, den kommer ut på Gyldendal og koster 1699 kroner.

Selve arbeidsmiljøloven finnes på Lovdata:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS