Videomøter er godt egnet for å holde kontakt mellom medarbeiderne, men pass på at de ikke trekker ut i langdrag.

Slik gir du piff til hjemme­arbeiderne

Hvordan skal du som leder holde oppe engasje­mentet blant med­arbeidere som har jobbet hjemme over lang tid?

Publisert

Når bruken av hjemmekontor trekker i langdrag, kan lederen føle at hun/han mister kontroll, samtidig som den ansatte føler seg isolert og mister litt av piffen. Kommunikasjonseksperten Antoni Lacinai tipser på den svenske nettsiden Du & jobbet om tre gode spørsmål som ledere kan stille til sine medarbeidere.

Kanskje én gang i uken kan lederen stille spørsmål som:

  1. Hvordan gikk det i forrige uke?
  2. Hva er ditt mål for neste uke?
  3. Hvordan kan jeg som leder hjelpe deg?

Poengtér at møtet ikke skal ses på som en slags kontroll, men en måte å opprettholde relasjonen til den ansatte og samtidig få en fremdrift i arbeidet.

I tillegg til «ukesamtalen» kan det med fordel være mer eller mindre daglig kontakt mellom leder og ansatt, for eksempel gjennom telefon, videomøter eller e-post. Skal «vanskelige» ting tas opp, bruk videomøte.

Lacinai anbefaler i tillegg at når du avholder du plenumsmøter, så bruk gjerne video, men pass så møtene ikke blir lange. Legg inn pauser, skap interaktivitet eller del møtet i to om nødvendig. Vær sikker på at alle medarbeidere har fått lære seg og er fortrolig med det tekniske.

Kilde: Så håller du arbetslusten uppe hos distansarbetarna

https://www.duochjobbet.se/chef/sa-haller-du-arbetslusten-uppe-hos-distansarbetarna/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS