Vær jevnlig i dialog med dine medarbeidere via telefon, chat eller videomøte.

Hvordan sikre et godt psykisk arbeids­miljø i korona­tider?

Som arbeids­giver eller med­arbeider er det mye du kan gjøre for å skape et godt psykisk arbeids­miljø under pande­mien.

Det danske Arbejdstilsynet har samlet en rekke råd for hvordan vi, enten «vi» er arbeidsgivere eller medarbeidere, kan ta godt vare på hverandre i en annerledes tid.

Dette kan du gjøre som arbeidsgiver:

 • Vær jevnlig i dialog med dine medarbeidere via telefon, chat eller videomøte, og hold dem orientert om hva som skjer andre steder i organisasjoner.
 • Kommunisér tydelig, slik at alle har klare mål å rette seg etter.
 • Vær oppmerksom på at alle medarbeidere er forskjellige og har forskjellige behov i forskjellige situasjoner.
 • Vær oppmerksom på at medarbeidere får støtte og tilbakemelding i hverdagen.
 • Snakk om trivsel med den enkelte, slik at medarbeideren føler seg trygg og i kontakt med kolleger og ledelse.
 • Hjelp medarbeiderne med å sette grensen mellom arbeid og fritid.

Dette kan du gjøre som medarbeider:

 • Hold øye med om noen mistrives eller er utrygge.
 • Snakk sammen om ting som gnager i hverdagen og hva dere eventuelt kan gjøre for å hjelpe og støtte hverandre, som å planlegge felles, digitale pauser.
 • Avstem oppgaver og forventninger til avdelingens arbeid, både med hverandre og nærmeste leder.

Dette kan du gjøre for egen del:

 • Husk at sosial isolasjon, manglende harmonisering av forventninger, eller uklare oppgaver, kan variere fra person til person. Snakk med din leder, tillitsvalgt eller verneombud, hvis du opplever utfordringer i forbindelse med dine oppgaver.
 • Drøft din usikkerhet med leder eller medarbeidere.
 • Se på hvilke oppgaver du arbeider med, finn ut hva slags naturlige anledninger de gir til å møte ledere og medarbeidere på telefon eller videomøte.

Kilde: Hvordan sikrer man et godt psykisk arbejdsmiljø i en COVID-19 tid?

https://at.dk/nyheder/2020/05/hvordan-sikrer-man-et-godt-psykisk-arbejdsmiljoe-i-en-covid-19-tid/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS