Er arbeidsstokken den samme over tid, vil den kunne levere en bedre tjeneste og være mer produktiv.

5 veier til å få fornøyde renholdere

Godt samspill og frihet til selv å kunne løse hverdagens utfordringer, er bare noen av faktorene som må være på plass.

Publisert

Høy utskiftning blant renholdspersonalet er et tydelig tegn på at renholderne ikke er fornøyd med arbeidet de gjør, hvilke forventninger som finnes til hvordan de utfører arbeidet sitt, eller hvilke arbeidsforhold de har. Det skriver robot-produsenten ICE Robotics i en fersk blogg.

Når ansatte ikke er fornøyd med arbeidsforholdet, er risikoen at de vil søke seg over i annen jobb. Dette er særlig uheldig innenfor renholdsbransjen, der utskiftninger av personalet kan gi økt misnøye hos kunden, hvis denne opplever at den nye renholderen ikke rengjør slik kunden er blitt vant med.

Er arbeidsstokken derimot den samme over tid, vil den kunne levere en bedre tjeneste og være mer produktiv. Derfor er det viktig at renholdsavdelinger tar en titt på hvordan de kan forbedre jobbtilfredsheten.

1) Motivér til samarbeid og kommunikasjon

Ved å gi arbeidsstokken din mulighet for økt samspill, bidrar du til å gi en følelse av at de er nyttige. Når du lar ansatte utvikle løsninger på de problemene de støter på, opplever de arbeidet som mer tilfredsstillende.

Gi dine medarbeidere medbestemmelse til å lokalisere ineffektive arbeidsoperasjoner. La dem også få innsikt i dataverktøy som gir oversikt, for eksempel flåtestyring, som kan fortelle dem om hvor mye en maskin er i bruk. Det er gjerne dine ansatte som har størst innsikt i hverdagens utfordringer. Det de først og fremst trenger for å løse utfordringer, er en frihet til å finne nye løsninger og justere eksisterende rutiner.

Stimulér samspillet mellom ansatte og ledere ytterligere ved å dyrke fram to-veis tilbakemeldinger. Ledere bør ikke bare gi konstruktive tilbakemeldinger på den ansattes arbeid, men også spørre om hvordan den ansatte opplever ditt arbeid som leder. Gjøres dette i en konstruktiv og positiv tone, vil tilbakemeldingene stimulere til åpen kommunikasjon og skape et miljø der de ansatte føles seg sett og hørt.

2) Gi nødvendig opplæring

Oppfatningen om at ansatte bare kan møte opp og rengjøre med et tilfredsstillene resultat, fordi «renhold ikke krever opplæring», er avlegs. Hvor mange har kastet en nyansatt rett ut i jobb og satset på å få tid til å ta opplæringen senere?

Det er mangel på opplæring som skaper misnøye både hos ledelse og ansatte, mener ICE Robotics.

Renholdere som har fått tilstrekkelig opplæring, yter derimot god service og bedre resultater. God opplæring gir de ansatte kunnskap ikke bare om hvordan utstyret bør brukes optimalt, men viser også hvilken kvalitetsstandard som forventes av dem.

Dette vil gi økt mestringsfølelse og selvtillit i utførelsen av jobben, noe som igjen vil gi en større ærefølelse.

3) Forviss deg om at arbeidsmiljøet er trygt

Å vite at man jobber i trygge omgivelser og med trygge verktøy, er grunnleggende for hvor tilfredsstillende vi oppfatter arbeidet.

Renholdere har i økende grad blitt frontlinje-arbeidere, særlig under pandemien, og trenger å få vite at de jobber med utstyr som er trygt og i lokaler som er trygge.

Ved innføring av roboter, som kan begrense behover for at renholderen utfører repeterende bevegelser, er det for eksempel viktig å vite om roboten har sikkerhetsmekanismer som gjør at renholderen ikke kan komme til skade.

4) Redusér tidsnøden

Stramme arbeidsplaner og tidsnød er en betydelig kilde til jobbstress og misnøye blant mange arbeidstakere. Når arbeidspresset er for høyt, går det ut over både psyken og arbeidsevnen. Også evnen til å tenke strategisk, finne innovative løsninger og jobbe langsiktig kan bli redusert.

Én måte å redusere tidsnød på, er å fjerne tidkrevende og kjedelige oppgaver. Vask og støvsug av gulv er noe som kan utføres av roboter, slik at renholderen kan utføre mer komplekse oppgaver som krever mer tenkning og problemløsning. Det vil gjøre arbeidsdagen mer interessant og variert for renholderen, og kanskje også kan gi økt merverdi for kunden.

5) Incentiver og anerkjennelse

Akkurat som ansatte i andre bransjer, trenger også renholdere en liten oppmerksomhet når de utfører sine oppgaver og leverer gode resultater.

Lønn utgjør rett nok hovedbetalingen for den jobben en ansatt utfører, men det gjør ikke anerkjennelser mindre viktige. En undersøkelse tyder faktisk på at arbeidsgivere som hedrer sine ansatte, opplever 31 prosent mindre utskiftning av arbeidsstokken, enn arbeidsgivere som ikke gjør det samme.

Det finnes selvsagt mange måter å gi anerkjennelse på. Det kan gjøres ved å gi små gaver eller love incentiver til den som leverer konsistente resultatet, men bør definitivt være noe mer enn å utnevne en «månedens medarbeider».

Det å anerkjenne individuell innsats er viktigst, men det kan også være effektivt å rose en hel arbeidsgruppe eller avdeling. Og kanskje kan du ha en slags oppslagstavle der ansatte offentlig kan rose andre medarbeidere.

Kilde: 5 Strategies for Improving Cleaning Staff Job Satisfaction

https://resources.icerobo.com/blog/5-strategies-for-improving-cleaning-staff-job-satisfaction

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS