To norske renholdere har til nå søkt om yrkesskadeerstatning etter å ha blitt smittet med Covid-19 på jobben. Men nåløyet for å få slik erstatning, er svært trangt.

2 har søkt yrkes­skade­erstatning etter korona

Covid-19 inngår blant syk­dommene som kan god­kjennes som yrkes­sykdom og gi rett til erstatning. To norske renholdere har til nå søkt om slik erstatning.

Publisert

En endring som ble utført i folketrygdloven 1. mars innebærer at koronaviruset er å regne som en yrkessykdom hvis det er sannsynlig at man er blitt smittet på arbeidsplassen.

Ifølge Utdanningsnytt har Arbeidstilsynet så langt fått inn melding om 15 koronasmittede personer fra Register for arbeidsrelatert sykdom (RAS). Av disse er altså to renholdere.

Overfor LO-organet FriFagbevegelse demper Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling, forhåpningene om at koronaviruset kan gi rett til yrkesskadeerstatning:

– For det første må det påvises årsakssammenheng, noe som i seg selv er vanskelig, og det stilles krav om «alvorlige komplikasjoner». Dekningen omfatter dessuten kun «yrker med særskilt smittefare», uttaler han.

Kilder:

Har du fått korona, kan du få yrkesskadeerstatning

https://www.utdanningsnytt.no/arbeidsliv-korona/har-du-fatt-korona-kan-du-fa-yrkesskadeerstatning/253103

Koronaviruset er en yrkessykdom – nå har 15 arbeidstakere søkt om erstatning

https://frifagbevegelse.no/nyheter/koronaviruset-er-en-yrkessykdom--na-har-15-arbeidstakere-sokt-om-erstatning-6.158.728539.39ec7a5911

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS