Metanol er farligst hvis det svelges, for eksempel av små barn som får tak i flasken med hånddesinfeksjon, men kan føre til forgiftning også hvis det absorberes gjennom huden.

Advarer mot metanol i håndsprit

Det ameri­kanske mat- og helse­tilsynet FDA melder om en sterk økning i hånd­desin­feksjons­midler som hevder å inne­holde etanol, men som i realiteten har det giftige stoffet metanol.

Publisert

Så langt har FDA funnet metanol i 101 ulike produkter som er importert til det amerikanske markedet, der det har havnet i handelen blant annet hos store landsdekkende detaljkjeder.

Metanol kan føre til forgiftning hvis det absorberes gjennom huden. Det kan være livsfarlig ved svelgning, noe som har ført til sykehusinnleggelse av voksne og barn. I noen tilfeller har dette resultert i tap av syn eller dødsfall.

Inntak av metanol kan gi kvalme, oppkast, hodepine, synsforstyrrelser, permanent blindhet, epileptiske anfall, koma, varig skade i nervesystemet eller død.

Kilde: 87 Hand Sanitizers Ruled Toxic by the FDA

https://www.infectioncontroltoday.com/view/87-hand-sanitizers-ruled-toxic-by-the-fda

FDA updates on hand sanitizers consumers should not use

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS