I renhold kan risiko omfatte alt fra ergonomi og å snuble i trappa til kjemikalier og å pådra seg infeksjoner. Her er fem enkle trinn til hvordan en risikovurdering kan gjennomføres.

Vurdér risiko også i krisetider

At risiko­vurderinger på jobben er viktig, er ekstra tydelig akkurat nå. Under korona­krisen bør slike vurderinger gjøres oftere enn før, fordi omverdenen hele tiden er i endring.

I arbeidslivet betyr risikovurdering å finne sannsynligheten for at ulykker og skader kan skje, og vurdere følgene av dem. Ut fra dette kan man sette opp en prioritering for hvilke tiltak man bør gjennomføre først, for å unngå uønskede hendelser.

Det svenske arbetsmiljöupplysningen.se gir råd om hvordan en risikovurdering kan inndeles i fem trinn:

  1. Planlegg. Velg de områder som skal risikovurderes. Utpek en arbeidsgruppe og informér dine medarbeidere.
  2. Innhent informasjon. Om hva som trenges for å avsløre risikokilder og vurdere hvor alvorlige de er.
  3. Finn risikokildene. Finn ut hvordan skader og ulykker kan oppstå og hvilke som kan påvirkes.
  4. Vurdér risiko. Bestem deg for hvor alvorlige konsekvensene kan bli og hvor ofte disse kan inntreffe. Bestem deg for hvor stort behovet er for å sett inn forebyggende tiltak.
  5. Foreslå tiltak og vurdér effekten av disse. Er de foreslåtte tiltakene tilstrekkelige?

Kilde: Risker och riskbedömning

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Risker-och-riskbedomning/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS