Over 75 prosent av svenske tjeneste­virksomheter opplever nå en nedgang i omsetning.

80 prosent har fått redusert sine inntekter

Selv om Sverige har valgt mildere tiltak for å begrense korona­spredning enn Norge, merker også svenske tjeneste­virksom­heter at inn­tektene går ned. Nå kommer også opp­sigelsene.

Publisert

En undersøkelse som arbeidsgiver- og bransjeorganisasjonen Almega Serviceföretagen har utført, viser at drøyt hver tredje svenske renholds- og/eller tjenestevirksomhet har hatt et inntektsbortfall på 30 prosent eller mer. 45 prosent har hatt et bortfall på mindre enn 20 prosent. 21 prosent har ikke mistet noen inntekter.

Bare 32 prosent av rengjøringsvirksomhetene svarer at de kommer til å benytte seg av systemet for korttidspermittering. Årsakene som oppgis, er at de i stedet sier opp ansatte, synes det er for mye plunder og at man kvitter seg med timesansatte.

Over halvparten av virksomhetene oppgir at risikoen for likviditetsproblemer har økt.

Det er tidsskriftet Rent & Facility Nordic som melder dette.

Kilde: Städ och serviceföretag drar ned på personal

https://www.cleannet.se/article/view/712690/stad_och_serviceforetag_drar_ned_pa_personal

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS