Etterspørselen etter tjenester ventes å endre seg i takt med endret demografi.

11 megatrender fram til 2030

Verden endres raskt. Som tjeneste­tilbyder gjelder det å endre seg tilsvarende raskt, mener Sodexo.

Publisert

Mange av trendene vil påvirke oss enten vi er konsumenter, arbeidstakere eller arbeidsgivere – eller tjenesteleverandører på bred front. Her er utdrag fra en rapport utarbeidet av Sodexo, som jo selv satser på multiservice:

 1. I 2030 ventes vi å være 8,3 milliarder mennesker. 13 prosent av dem vil være over 65 år og enkelte av dem vil ha behov for eldresentere eller andre tjenester.
 2. Middelklassen øker til mellom 41 og 64 prosent av befolkningen. Levestandarden øker og flere vil ha råd til å kjøpe varer og tjenester.
 3. Økende globalisering. Samtidig ønsker stadig flere å kjøpe lokalt, blant annet skal 95 prosent av oss være villige til å betale mer for lokalprodusert mat.
 4. Urbanisering. 38 prosent av verdens befolkning vil bo i storbyer og generere 72 prosent av BNP.
 5. Fremvoksende markeder vil øke sin produksjon. Allerede i 2025 antas utviklingsland å utgjøre 57 prosent av verdens BNP. Det påvirker blant annet behovet for tjenester innenfor helse og utdanning.
 6. Noe som igjen vil medføre en økende statsgjeld. Behovet for optimalisering vil øke. Samtidig estimeres arbeidsledigheten blant unge til å utgjøre 13 prosent.
 7. Veksten vil øke utnyttingen av klodens ressurser. Energibehovet vil øke med 50 prosent og avfallsmengden fra byene vil øke med 100 prosent innen 2030. Dermed vil behovet for energisparing, bærekraft og bedre utnyttelse av ressurser øke.
 8. Internett gir stadig større forbrukermakt. De vil ønske seg mer personaliserte tjenester og produkter og tjenester som medfører lite bryderi. Brukerne vil ønske seg økt kontroll og større valgfrihet.
 9. Den digitale utviklingen gjør at vi både vi og gjenstander blir stadig mer oppkoblet mot internett. Allerede i 2020 har 60 prosent av verden tilgang på mobile bredbåndsnett.
 10. Leie og dele istedenfor å eie, f.eks. bildeling. Det vil igjen kreve fleksible løsninger for å dele på ressurser.
 11. Fremtidens arbeidsplass vil i større grad benytte kunstig intelligens og roboter. Anslagsvis 66 prosent av jobbene vil benytte seg 30 prosent av automatiserte aktiviteter.

Kilde: 11 megatrends shaping our future

https://www.sodexo.com/home/about-us.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS