Rune Aale-Hansen, adm.dir. Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF), gir mange gode grunner til at renholds­ledere bør inn i kommunenes toppledelse.
Rune Aale-Hansen, adm.dir. Norsk Kommunal­teknisk Forening (NKF), gir mange gode grunner til at renholds­ledere bør inn i kommunenes toppledelse.

Vi må alle rydde opp etter oss

Hvor viktig renhold er, har man tydelig erfart i denne koronatiden. I lys av dette tar NKF til orde for at renholdsledere bør inn i kommunenes toppledelse.

Kronikken er skrevet av Rune Aale-Hansen, adm.dir. Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF):

I forbindelse med den gradvise åpningen av barnehager og skoler, er det stor oppmerksomhet om renhold for å forebygge spredning av koronaviruset. Utdanningsforbundet er blant dem som har uttrykt bekymring for at lærere nå skal få ansvar for renhold i skolene.

Hele kommune-Norge har nå laget oppdaterte planer for forsterket renhold. Dette handler om justerte renholdsrutiner, hyppighet og utstyr. I tillegg inkluderer det økt opplæring i smitterenhold som er en egen fagkompetanse. En vesentlig utfordring er imidlertid at selv om man omdisponerer renholdspersonell, er det begrenset med personalressurser. Det betyr at forsterket renhold noen steder vil innebære redusert innsats andre steder. Videre må flere bidra i deler av det daglige renholdsarbeidet, også læreren og elevene. Dette er egentlig ikke nytt. Det handler blant annet om å rydde egen pult og kateter, kaste søppel i søppelkurven, og kanskje også tømme den. Dette er NKF trygg på at alle er klare til å bidra med.

Forsterket renhold betyr blant annet hyppigere renhold, og i større grad renhold som innebærer desinfisering. Dette krever særlige rutiner og utstyr, og er hovedoppgaven til renholderne. Målet er fortsatt å ivareta renhold som sikrer at HMS-regelverk oppfylles, men det kan bety at man for eksempel i åpne kontorlandskap i skoleadministrasjonen, må forvente at lærerne i større grad tar noe av den daglige ryddingen og støvtørkingen. Mange kommuner har nå også økt oppmerksomhet på kompetanseutvikling. Fagbrevet i renhold omfatter ikke spisskompetanse på smitterenhold. Derfor er det økt tilbud om internopplæring for eksempel i bruk av desinfeksjonsrutiner og -utstyr, som blant annet desinfeksjonsroboter.

Når denne krisen er over og vi skal evaluere innsatsen som er gjort, håper NKF en viktig lærdom er erkjennelse av hvor viktig renhold er, for å forebygge og hindre smittespredning. Dette handler også om å inkludere renholdsledere i kommunens toppledelse. Dette gjelder ikke bare med tanke på renholdsarbeid generelt, eller i krisesituasjoner, men også når nye skoler, sykehjem, eller barnehager skal bygges, eller rehabiliteres. Allerede ved prosjektstart bør man tenke smarte renholdsløsninger. Dette dreiser seg om valg av møbler og materialer som er lette å renholde, samt hvordan rom og bygg innredes så det blir praktisk å gjennomføre renhold.

Renhold er et langt mer kunnskapsintensivt yrke enn mange hittil har vært klar over.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS