Studien tyder på at kirurgiske munn­bind er like lite effektive som bomulls­munn­bind når det gjelder å stoppe dråper med viruset SARS-CoV-2 som hostes ut av smittede personer.

Både kirurgiske munn­bind og bomulls­munn­bind er ineffektive

Forskere fra Sør-Korea mener begge typene munn­bind ikke effektivt stopper dråper inne­holdende SARS-CoV-2 som hostes ut av smittede personer.

Publisert

OPPDATERING 21/8-2020: Artikkelen i referanse 2 er senere trukket tilbake. Forskerne skriver:

According to recommendations by the editors of Annals of Internal Medicine, we are retracting our article, “Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2. A Controlled Comparison in 4 Patients,” which was published at Annals.org on 6 April 2020 (1).

We had not fully recognized the concept of limit of detection (LOD) of the in-house reverse transcriptase polymerase chain reaction used in the study (2.63 log copies/mL), and we regret our failure to express the values below LOD as ''< LOD (value).'' The LOD is a statistical measure of the lowest quantity of the analyte that can be distinguished from the absence of that analyte. Therefore, values below the LOD are unreliable and our findings are uninterpretable. Reader comments raised this issue after publication. We proposed correcting the reported data with new experimental data from additional patients, but the editors requested retraction.

——————————————————

Opprinnelig artikkel på Renholdsnytt.no:

Studien fra Ulsan College of Medicine er publisert i Annals of Internal Medicine (ref 2). Det ble sammenlignet to typer munnbind.

Les også: Kirurgiske munnbind gir langt mindre beskyttelse enn N95-masker (på engelsk).

https://www.infectioncontroltoday.com/mask-respirators/surgical-masks-offer-little-protection-healthcare-workers

Fire pasienter hostet ned mot en såkalt petriskål 20 cm unna. Først hostet de fem ganger uten munnbind, så fem ganger med en kirurgisk munnbind, fem ganger med bomullsmunnbind og til slutt fem ganger uten munnbind.

Studien omfattet ikke masker av N95-typen, fordi slike var mangelvare.

Lite effektive

Forsøket viste at ingen av maskene viste seg effektivt å filtrere vekk SARS-CoV-2. Uansett hva slags type munnbind pasienten hadde på seg, spredte dråper med SARS-CoV-2 seg til omgivelsene. Faktisk ble det målt et høyere antall virus i petriskålen etter at det var hostet gjennom kirurgisk munnbind enn med bomullsmunnbind.

Munnbindets overflate

Det ble også tatt prøver av munnbindene. Alle prøver som ble tatt på yttersiden av munnbindene, testet positivt for SARS-CoV-2, mens de fleste prøvene fra innsiden av munnbindenes overflate, var negative.

Her hadde de kirurgiske munnbindene litt færre virus enn bomullstypen. For ordens skyld ble prøvene fra innsiden tatt før utsiden, så det er lite sannsynlig at selve prøvetakingen har presset virus fra utsiden til innsiden av munnbindene.

Kan delvis skyldes luftlekkasje

Forskerne antyder at når det hostes, skjer det en utblåsning på sidene av munnbindet som igjen smitter over til den ytre overflaten.

Det er også mulig at sterk hoste kan trenge gjennom selve munnbindet, men det antas at bare små dråper slipper gjennom på denne måten, mens store dråper stoppes selv ved kraftig hoste.

Observasjonene understreker betydningen av håndhygiene etter å ha berørt den ytre overflaten til munnbind, mener forskerne.

Usikkerhet rundt virusets størrelse

Tidligere forsøk tyder på at kirurgiske munnbind ikke er effektive nok til å filtrere vekk såkalte aerosoler av de størrelsene som ble målt (0,9, 2,0 og 3,1 mikrometer – 1 mikrometer = 1/1000 millimeter). En annen studien viser at partikler på 0,04-0,2 mikrometer slipper gjennom.

Studier av SARS-CoV, viruset som ga SARS-pandemien i 2002-2004, typer på at dette viruset hadde en størrelse på 0,08 til 0,14 mikrometer.

Dersom SARS-CoV-2, som gir sykdommen Covid-19, har en tilsvarende størrelse som SARS-CoV, er det lite sannsynlig at kirurgiske munnbind effektivt kan filtrere vekk dette viruset.

Bakgrunn for studien

Ansiktsmasker antas å begrense overføring av dråpesmitte. Men om masker som bæres av pasienter med påvist Covid-19-smitte, virkelig hindrer slik smitte til omgivelsene, er usikkert, skriver forskerne (ref 2).

En tidligere studie viser at kirurgiske munnbind og N95-masker var like effektive for å begrense spredningen av influensavirus (men egentlig ikke ga forventet beskyttelse mot bakterier og virus), så det er derfor blitt antatt at kirurgiske munnbind muligens kan hjelpe til å begrense spredningen av viruset SARS-CoV-2.

Siden pandemien har ført til at både N95-masker og kirurgiske munnbind er mangelvare mange steder, har mange lurt på om bomullsmasker kan være en erstatning.

Kilder

1. Surgical, Cotton Masks Equally Ineffective in Blocking COVID-19 Spread, Say Investigators https://www.infectioncontroltoday.com/mask-respirators/surgical-cotton-masks-equally-ineffective-blocking-covid-19-spread-say-investigators

2. Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS–CoV-2: A Controlled Comparison in 4 Patients https://annals.org/aim/fullarticle/2764367/effectiveness-surgical-cotton-masks-blocking-sars-cov-2-controlled-comparison#.Xot-MbRataU.twitter

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS