Mange renholdere får nå ekstra betalt for smittevask.

Får ekstra betalt for smittevask

Ifølge Arbeidsmands­forbundet har renholdere i de fleste store rengjørings- og FM-selskap nå sær­avtaler som gir ekstra betalt for smitte­vask.

Publisert

Norsk Arbeidsmandsforbund opplyser om at de kjenner til at det er inngått særavtaler i forbindelse med Covid 19, som gir tillegg for smittevask der det er påvist eller mistanke om Covid 19-smitte, i følgende selskap: AB Solutions, Coor, Eir, Toma og ISS.

Opplysningene fremkommer i en artikkel hos LO-organet FriFagbevegelse, som omtaler innføringen av særavtale hos Coor.

– Vi er fornøyde med at Coor stiller med nødvendig smittevernsutstyr, men for oss var det også viktig å få på plass et risikotillegg for vask av virus, sier hovedtillitsvalgt Said Hassen Hamed.

Verken Coor eller Hamed ønsker ikke å si konkret hvilke summer som gjelder i særavtalen.

Tidlig planlegging

Allerede i vinterferien la Coor merke til at det ble vanskeligere å få tak i verneutstyr.

Etter hvert ble det innført daglige møter med fagspesialister der det ble utarbeidet instrukser og alternative renholdsplaner, planlagt for hvordan de kunne håndtere smitte blant egne ansatte, og daglige møter med kunder og leverandører.

Mange renholdere deltok også på kurs i smitte- og renholdskurs.

Full vernedrakt sjelden nødvendig

TV-bilder fra utlandet viser ofte arbeidere med masker og heldekkende drakter. Flere av renholderne ble bekymret for egen helse.

– Rådene fra Folkehelseinstituttet har vært tydelige på at dersom man sperrer av et område som den smittede har oppholdt seg i minimum tre timer før smittevask utføres, så er Nitril-hansker god nok beskyttelse ved utførelse av smittevask.

– Bruk av munnbind og full vernebekledning utenfor helsetjenesten har derfor ikke vært nødvendig. Forutsatt at det ikke er blod og oppkast i rommet, sier Renate Haugland, fagspesialist hos Coor.

Råd fra FHI

Folkehelseinstuttet har flere veildninger rundt renhold, hanskebruk og verneutstyr. Sjekk for eksempel:

Kilde: Renholderne i Coor får ekstra betalt for smittevask. Slik fikk Said og kollegene særavtalen på plass

https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/renholderne-i-coor-far-ekstra-betalt-for-smittevask-slik-fikk-said-og-kollegene-saravtalen-pa-plass-6.158.698009.a9af737726

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS