Det finnes mange kilder til gode råd rundt renhold, smittevern og koronavirus. Vi har samlet noen av dem.

Påske­lektyre: Gode råd rundt smitte­vern

Renholds­bransjen har mange dyktige aktører som nå publiserer tips rundt renhold & korona­smitte, verne­utstyr, smitte­vask, håndtering i vaskeri og masse annet. Her er en over­sikt over mange av rådene.

Publisert

Noen av tipsene vil allerede være kjent for mange av dere lesere, men kanskje ikke av alle. Og mens noen av tipsene har vært publisert på renholdsnytt.no tidligere, er andre nye.

Vi skal ikke påstå at oversikten er fullstendig, men vi har iallfall gjort et forsøk på å samle en litt annerledes påskelektyre til en annerledes påske

Mange renholdsledere benytter faste leverandører av rengjøringsutstyr. Vår erfaring er at leverandørene sitter på mye kompetanse, så ta gjerne kontakt med dem for å få ytterligere informasjon rundt de konkrete produktene du bruker til vanlig + andre anbefalinger.

Vi har delt inn oversikten i:

  1. Forebyggende renhold
  2. Rengjøring ved mistenkt / påvist smitte
  3. God håndvask
  4. Rengjøring av datautstyr
  5. Vaskeri
  6. Avfallshåndtering

Forebyggende renhold

NHO Service og Lilleborg: Slik forebygger du smitte på arbeidsplasser

Brosjyren «Trygge kontorer» gir informasjon om viktige berøringspunkter i kontorbygg, selve rengjøringsprosessen (for eksempel frarådes bøtte og klut for å hindre smittespredning), bruk av verneutstyr.

https://www.nhosh.no/bransjer/renhold/nyheter-renholdsbransjen/2020/slik-forebygger-du-smitte-pa-arbeidsplasser/

Toma: Koronaviruset: Tips til renhold og håndhygiene på arbeidsplassen

Generelle råd, råd om hyppig berørte kontaktflater, verneutstyr, korrekt håndbevegelse ved bruk av klut, sterilisering og desinfisering av rom etter påvist smitte, etablering av ren sone, transportsone og rengjøringssone.

https://blogg.toma.no/koronaviruset-tips-til-renhold-og-handhygiene-pa-arbeidsplassen

Interclean: Gode råd om verneutstyr for renholderen + forebyggende smittevern (på engelsk)

How do you prevent infection as a Cleaning professional?

https://www.intercleanshow.com/news/articles/tips-infection-prevention-cleaning/

Sodexo: Forebygging av koronasmitte på arbeidsplassen

Om forebyggende renhold av bl.a. berøringspunkter, desinfisering.

https://no.sodexo.com/home/aktuelt/nyheter/newsListArea/nyheter/forebygging-av-koronasmitte-og-s.html

Lilleborg: Mikrofiber og Covid-19

Riktig bruk av mikrofiber ved forebygging av Covid-19-smitte. Når er desinfisering mest aktuelt (i forebyggende øyemed) og hvordan skal det utføres. Bruk av engangsmikrofiber til rengjøringen. Virkemåten til mikrofiber.

https://www.lilleborg.no/2020/03/mikrofiber-og-covid-19/

PLS Norge: Merkelapper desinfeksjon

Nå som vi bruker mye nye produkter som desinfeksjon for å forebygge smitte er det viktig å merke påføringsutstyr riktig.

https://www.plsnorge.no/news/merkelapper-desinfeksjon?tm=

NorEngros: Informasjon vedrørende korona

Ta vare på pumpeflasken. Pumpekanner og lommeflasker kan bli vanskelig å få tak i etter hvert. Tar du vare på dem, kan du etterfylle fra større beholdere.

https://www.norengros.no/informasjon-vedrorende-korona-og-smittevernprodukter

Recover: Roboter inn i kampen mot coronaviruset

Recover har mange ansatte som jobber med smittevask og supplerer nå med to desinfiseringsroboter for å bidra til effektiv bekjempelse av koronaviruset.

https://recover.no/artikler/setter-roboter-inn-i-kampen-mot-coronaviruset

Lilleborg: Webinar om koronaviruset

Om koronavirus, smittevern, renhold, egnde typer rengjøringsprodukter, verneutstyr (bl.a. være varsom med skosokker), ulike desinfiseringsmidler mot koronavirus, riktig bruk av desinfiseringsmidler, med mer.

https://renholdsnytt.no/2020-hygiene-mars-2020/webinar-om-koronaviruset/589088

NAF: Slik minsker du risikoen for smitte i bilen

Er dere flere på jobben som bruker bilen, eller du bruker bildelingstjenester, er det ekstra viktig med rengjøring nå.

https://renholdsnytt.no/2020-april-2020-hygiene/slik-minsker-du-risikoen-for-smitte-i-bilen/593491

Cleaning.no: Lær mer om smittekjeder

Om overføring av smitte og å bryte smitteveier.

https://renholdsnytt.no/2020-hygiene-mars-2020/laer-mer-om-smittekjeder/589069

Standard Norge: Standarder for smittevern blir gratis

Standard Norge har gjort en rekke smittevernsstandarder gratis tilgjengelige for å få utstyr raskere ut i markedet.

https://renholdsnytt.no/2020-mars-2020-smittevern/standarder-for-smittevern-blir-gratis/591958

NHO Service og Handel: Slik kan bedriftshelsetjenesten hjelpe deg under koronakrisen

https://www.nhosh.no/bransjer/helse-og-velferd/bedriftshelsetjeneste/nyheter-bht/2020/BHT-hjelp/

Rengjøring ved mistenkt / påvist smitte

NorEngros: Gode renholdsråd etter påvist smitte

Sjekkliste som kan være til hjelp dersom det skulle oppstå et smitteutbrudd på din kontorarbeidsplass.

https://renholdsnytt.no/2020-april-2020-desinfisering/gode-renholdsrad-ved-smitte/592793

Forskning rundt smittevask

En ny studie fra Singapore tyder på at flaterenhold to ganger daglig pluss daglig gulvrenhold, samt desinfeksjonsmiddel, er effektivt i pasientrom der det nye koronaviruset er påvist.

https://renholdsnytt.no/2020-desinfisering-hygiene/rutinerenhold-biter-pa-virus/588359

NHO Service og Handel: Nye retningslinjer ved skadesanering

Felles rutiner for smittevern ved skadesanering, utarbeidet av hele skadesaneringsbransjen i samarbeid med Finans Norge og Norsk Takst, og med bistand fra sertifisert yrkeshygieniker og arbeidsmedisiner fra Stamina.

https://www.nhosh.no/bransjer/drift-og-service/skadesanering/2020/nye-rettninglinjer-skadesanering/

God håndvask

IFI og NRK: Slik vasker du hendene skikkelig

Video med mer som viser god teknikk.

https://renholdsnytt.no/2020-hygiene-mars-2020/slik-vasker-du-hendene-skikkelig/589260

Deb: Coronavirus-utbrudd: Bakgrunnen og anbefalt beste praksis

Blant annet video med teknikk for håndvask.

https://www.debgroup.com/no/news/2020/coronavirus-utbrudd-bakgrunnen-og-anbefalt-beste-praksis

FHI: Håndvask med såpe og vann

Råd om produkter til bruk ved håndvask, fremgangsmåte ved håndvask.

https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/anbefalinger/handvask-med-sape-og-vann/

FHI: Håndhygieneveilederen

Generelt om huden, hudreaksjoner, fingerringer osv., bruk av hansker, desinfisering med sprit, vask med såpe og vann, og mye annet.

https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/

Rengjøring av datautstyr

Datec: Slik renser du iPad-en

Mange profesjonelle renholdere benytter iPad som et nødvendig verktøy. Apple har inntil nå vært restriktive, men kan nå anbefale en rensemetode for iPad.

https://renholdsnytt.no/2020-dataverktoy-desinfisering/slik-renser-du-ipad-en/588838

Slik kan du rengjøre mobilen

Ulike produsenter kan ha ganske forskjellige anbefalinger for å rengjøre mobiltelefonen. Her er noen råd.

https://renholdsnytt.no/2020-dataverktoy-desinfisering/slik-kan-du-rengjore-mobilen/590712

Vaskeri

NVK: Oppdatert liste over desinfeksjonsmidler i helsevaskeri

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har oppdatert sin liste over godkjente desinfeksjonsmidler for kjemotermisk desinfeksjon ved vask av tekstiler.

https://renholdsnytt.no/2020-desinfisering-hygiene/oppdatert-liste-over-desinfeksjonsmidler-i-helsevaskeri/591695

NVK: Trygg behandling av tøy med koronavirus

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har laget en anbefaling om hvordan vaskeriansatte kan behandle tøy med koronavirus på en trygg måte.

https://renholdsnytt.no/2020-hms-hygiene/tekstilvask-behandling-av-toy-med-koronavirus/589177

FRT: Bli super på tekstilvask!

Europeiske FRT har laget en meget god håndbok for hvordan kluter og mopper bør håndteres i vaskeriet. Renholdsnytt har fått lov til å offentliggjøre deres instrukser.

https://renholdsnytt.no/2019-atp-malinger-desinfisering/bli-super-pa-tekstilvask/553914

Lilleborg: Materiell til bruk i vaskeriet

ABC i tøyvask, god praksis, flekkfjerning, vask av mikrofiber, vask av utrykningstøy.

https://www.lilleborg.no/2020/03/materiell-til-bruk-i-vaskeriet/

Avfallshåndtering

Norsk Gjenvinning: Hva er forskjellen på spesialavfall, farlig avfall og risikoavfall?

Blant annet om avhending av risikoavfall som medisinavfall og smittefarlig avfall, som ALDRI skal blandes med annet avfall. Hvis avfallet er smittefarlig, skal det dessuten klassifiseres og merkes, noe du får råd om her.

https://blogg.norskgjenvinning.no/hva-er-forskjellen-pa-spesialavfall-farlig-avfall-og-risikoavfall

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS