Også studenter og 67-åringer som ikke har krav på dagpenger, vil få 18 dager lønnskompensasjon fra Nav.

Studenter og 67-åringer får korona-lønn

Også per­mit­terte som til vanlig ikke har krav på dag­penger, får 18 dager lønns­kompen­sasjon fra Nav.

Publisert

Permitterte arbeidstakere under utdannelse eller over 67 år, har ikke krav på dagpenger. Regjeringens nye regler for den midlertidige lønnskompensasjonsordningen i 18 dager omfatter likevel disse gruppene, melder LO-organet FriFagbevegelse.

Les mer om detaljer på linkene under.

Kilder:

Studentar og 67-åringar får også korona-lønn

https://frifagbevegelse.no/nyheter/studentar-og-67aringar-far-ogsa-koronalonn-6.158.695520.76419e1687

Lønnskompensasjon til permitterte

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnskompensasjon-til-permitterte/id2697372/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS