Serviceteknikere gikk til sak mot Coca-Cola for å få godkjent at tiden de bruker på å kjøre til og fra kunder også er arbeidstid. Nå har de vunnet mot arbeidsgiveren sin.

Reisetid er arbeidstid

Service­teknikere gikk til sak mot Coca-Cola for å få godkjent at tiden de bruker på å kjøre til og fra kunder også er arbeidstid. Nå har de vunnet mot arbeids­giveren sin.

Publisert

I fjor vakte det oppsikt i fagforeningskretser da Arbeidsretten slo fast at renholdere ikke plikter å gi lønn for den tiden en renholder forflytter seg mellom kunder. (Omtale her: NAF: Arbeidstid må være betalt!)

Nå melder fagforeningsorganet FriFagbevegelse om Høyesterett har avvist å behandle den såkalte Coca-Cola-saken. Dermed blir Lagmannsrettens dom fra i fjor høst, som fastslår at reisetiden til serviceteknikerne er å anse som arbeidstid, stående.

Coca-Cola-saken er en lignende, men ikke identisk sak, som renholdersaken fra i fjor høst.

– Dommen betyr at arbeidstakere som er i samme situasjon som serviceteknikerne i Coca Cola, kan legge til grunn at slik kjøretid skal anses som arbeidstid. Men det kan være nyanser som er av betydning. Det kan derfor ikke sies generelt at dommen vil få virkning for alle arbeidstakere uten fast oppmøtested, sier LO-advokat Stig Åkenes Johnsen til FriFagbevegelse.

Kilde: Høyesterett forkastet anke i Coca-Cola-saken: Reisetid er arbeidstid

https://frifagbevegelse.no/nyheter/hoyesterett-forkastet-anke-i-cocacolasaken-reisetid-er-arbeidstid-6.158.691136.2f89ce597e

Se også: Reisetid er å anse som arbeidstid, men nødvendigvis ikke betalt

https://www.lo.no/hvem-vi-er/regioner/los-brusselkontor/nyheter-fra-brusselkontoret/reisetid-er-arbeidstid-men-ikke-betalt/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS