To av fem private leverandører i Danmark har fått sine igangværende kontrakter annulert av offentlige aktører.

Danmark: 40% opplever annulerte kontrakter

En lyn­under­søkelse i vårt naboland avdekker at to av fem leveran­dører opplever at det offent­lige annu­lerer inn­gåtte kontrakter.

Publisert

Undersøkelsen er utført i en av Danmarks største næringslivsforeninger, Dansk Erhverv. Det er nettstedet anbud365.no som melder dette.

Annuleringene skjer på tross av at regjeringen, Folketinget og kommune-Danmarks organisasjoner presser på for at offentlige anskaffelser nettopp skal støtte leverandører.

Kilde: To av fem leverandører har fått sine offentlige kontrakter annullert

https://www.anbud365.no/internasjonalt/danmark/to-av-fem-leverandorer-har-fatt-sine-offentlige-kontrakter-annullert/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS