Det er ingen holde­punkter for å si at ulovlige direkte­innkjøp er beheftet med moralsk snusk. Men fordi det offentlige kjøper varer og tjenester for store årlige beløp, er det nødvendig med klare spille­regler for innkjøpene.

Ulovlige direkte­innkjøp øker

KOFA opplever en stor økning i nye klage­saker om brudd på kunngjørings­plikten, såkalte ulovlige direkte­innkjøp. Nå har de laget en veiledning for å klage.

Publisert

Klage­nemnda for offentlige anskaffelser har laget en veiledning for hvem og hvordan man klager. De er utformet som en serie spørsmål og svar:

Hvem kan klage på ulovlige innkjøp?

Alle som vil, kan klage på et ulovlig direkte­innkjøp. Du trenger altså ikke være en potensiell leverandør for å klage. KOFA har eksempler på klager fra journalister, politikere, medlemmer i interesse­organisasjoner og andre.

Hva koster det å klage?

For at KOFA skal komme de ulovlige direkte­innkjøpene til livs, er klage­gebyret lavere enn i andre typer saker. En klage med påstand om ulovlig direkte­innkjøp koster 1000 kroner. Fører saken fram, blir dette klage­gebyret betalt tilbake.

Jeg fikk nettopp vite om det ulovlige direkte­innkjøpet selv om kontrakten ble inngått for lenge siden. Er det for seint å klage?

Siden de ulovlige direkte­innkjøpene kan være vanskelige å oppdage før det har gått en stund, er også fristen for å klage inn saken lengre enn i de rådgivende sakene – der er klage­fristen 6 måneder fra kontrakten ble inngått, eller 6 måneder etter at oppdrags­giveren avlyste konkurransen. Ved ulovlige direkte­innkjøp kan du fremsette klager i opptil to år etter at kontrakten ble inngått.

Hva forventes av meg dersom jeg innklager et ulovlig direkte­innkjøp?

Som for alle saker som blir tatt inn for klage­nemnda, er meningen at klageren skal klare seg uten hjelp fra advokat. Kravene til selve klagen er ikke store. Som et saksforberedende organ krever Klage­nemnd­ssekretariatet at du klargjør hvilke faktiske handlinger hos oppdrags­giveren som gjør at det er snakk om et ulovlig direkte­innkjøp. Dersom det kreves at saken blir bedre belyst, vil KOFA ta kontakt med den som har innklaget saken og be om ytterligere opplysninger.

Hvorfor kan ikke KOFA behandle saker som har kommet fram i media, selv om det ikke har inn­kommet en klage?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For å ta stilling til om oppdrags­giveren har gjort et ulovlig direkte­innkjøp, er KOFA avhengig av å få en klage. Klage­nemnda har ikke tilsynds­myndighet og kan derfor ikke ta opp en sak på eget initiativ, for eksempel når den ser at slike saker frem­kommer i media.

For å behandle en sak om ulovlig direkte­innkjøp er KOFA derfor avhengig av at det finnes klagere som tør å stå fram med fullt navn på nett­sidene deres.

Mer informasjon om hvordan du går fram for å klage, finner du på:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/levere-klage

Kilde: Ulovlege direkte innkjøp

https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa/kofa-aktuelt/ulovlege-direkte-innkjop

Powered by Labrador CMS