Nesten ingen innkjøpere syntes de hadde tilstrekkelige ressurser til å ha nødvendig oversikt over og til å følge opp krav til bærekraft

Bare 2% følger opp bære­krafts­krav

En under­søkelse blant danske offentlige inn­kjøpere viser at bare to prosent mente de hadde nok ressurser til å følge opp krav til bærekraft.

Publisert

Det var altså nesten ingen som syntes de hadde tilstrekkelige ressurser til å ha nødvendig oversikt over og til å følge opp krav til bærekraft. Det fremkommer på nettstedet anbud365.no.

68% sa at de prioriterer bærekraft lavest blant de fire kriteriene pris, kvalitet, leveringssikkerhet og bærekraft. Pris er den vesentligste faktoren for 72% av de offentlige innkjøperne.

Bildet ventes å endre seg litt fremover: Om fem år vil 37% vil prioritere bærekraft lavest, mens 63% mener at pris den vesentligste faktoren ved innkjøp.

Analysen er utført av Rambøll på oppdrag av SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Kilde: Innkjøperundersøkelse: Bare 2% har nok ressurser til å følge opp bærekraftskrav

https://www.anbud365.no/internasjonalt/danmark/innkjoperundersokelse-bare-2-har-nok-ressurser-til-a-folge-opp-baerekraftskrav/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS