KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styrings­informasjon om ressurs­innsatsen, prioriteringer og mål­oppnåelse i kommuner, bydeler og fylkes­kommuner. (Ill. etter Statistisk Sentralbyrå)

NKF vil ha bedre KOSTRA-tall

Norsk Kommunal­teknisk Forening ønsker standardisert rapportering og mer sammenlign­bare nøkkeltall.

Publisert

Vi nærmer oss årsskiftet og like sikkert som nyåret kommer, så vil kommunene bli bedt om å rapportere fjorårets tall til staten. Mange kommuner er allerede godt i gang med å forbedre kvaliteten på tallene som skal rapporteres, skriver NKF.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– KOSTRA er et nyttig verktøy for kommune-Norge. NKF ser imidlertid at dette kan bli bedre gjennom en standardisert rapportering som gir mer sammenlign­bare nøkkel­tall og kvalitets­indikatorer, sier Rune Aale-Hansen admini­strerende direktør i NKF.

KOSTRA, Kommune-Stat-Rapportering, gir kommunene styrings­informasjon om ressurs­innsats, prioriteringer og mål­oppnåelse.

– Nøkkeltall som hentes ut av KOSTRA baserer seg på inn­rapporterte tall. NKF ser at kvaliteten på tallene ikke er gode nok ettersom de kan skjule variasjoner i inn­rapporteringen, sier Aale-Hansen.

– For å få en ønsket kvalitet kreves det en del grunn­leggende kunnskap om hvordan tall skal føres i regn­skapene og forutsetninger for tallene som rapporteres. I dag er det slik at stedlige variasjoner kan gi store utslag i statistikken, men dette kommer ikke til syne. KOSTRA er allerede et godt verktøy, men kan bli bedre.

Kilde: - KOSTRA tallene må bli bedre
https://www.kommunalteknikk.no/-kostra-tallene-maa-bli-bedre.6264342-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS