Jobb­helse og arbeids­miljø står sentralt når NFSRs lokale avdeling inviterer til frokostmøte i Oslo 3. april 2019.

NFSR inviterer til frokostmøte

Norsk Forening for Service og Renhold inviterer til frokost­møte m/flere foredrag 3. april i Oslo. Påmelding senest 25. mars.

Publisert

Tema denne gang er arbeids­miljø og helse i vår bransje. Hva sier forskningen om jobb­helsa og arbeids­miljøet? Hvem er Norges beste arbeids­plasser 2019 – og hvordan blir man det? Hvordan bør en arbeids­giver legge til rette for god ledelse og et godt arbeidsmiljø? Svarene får du her!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

OBS nytt møtested: Det Norske Teatret, Kristian IV`s gate 8, Oslo. Onsdag 3. april 2019, foredragene begynner kl. 08.30, frokost fra kl. 08.00.

Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding - innen 25. mars 2019.

Fullt program og påmelding finner du hos NFSR

Arrangementet streames på NFSRs facebook-side.

Program

Med forbehold om endringer inviteres det til et spennende program med foredrags­holdere fra Stamina Helse, Great Place To Work, Idebanken og Coor.

Kl 08.30. Stamina Helse v/Audun B Petersen, Spesialist i arbeids- og org.-psykologi Cand psychol, presenterer Norsk jobbhelse­rapport. «Vi har et godt arbeidsmiljø, trivelige kolleger og lyse lokaler», står det i stillings­annonsene. Annonsene forteller oss at begrepet arbeids­miljø er diffust for mange og at det brukes om mangt og mye. For hva er egentlig et godt arbeids­miljø, og hva handler det om? Stamina Helse er Norges største bedrifts­helse­tjeneste, med over 50 kontorer rundt om i landet.

Kl 08.55. Great Place To Work v/rådgiver Marianne Paulsen deler innsikt i hva de beste arbeids­plassene gjør for å skape en bære­kraftig organisasjon. Forskning viser at det er det er en sammen­heng mellom det å skape en god arbeids­plass og organi­sasjonens resultater. Great Place To Work vet at det lønner seg å utvikle en god arbeids­plass og tillits­basert kultur. De organi­sasjonene som lykkes, opplever økt lønn­somhet og konkurranse­kraft. Årlig publiserer Great Place To Work listen over Norges Beste Arbeidsplasser, og de funnene som har frem­kommet det siste året. Les rapporten «Norges Beste Arbeidsplasser 2018» her. Den 19. mars publiseres rapporten for 2019.

Kl 09.15 Idébanken v/seniorrådgiver Siri Pernille Øverli. Å kjenne at en har innflytelse og mulighet til å påvirke, er helse­fremmende. Derfor er involvering sentralt i helse­fremmende arbeid. Dette er både i arbeids­givers og arbeids­takers interesse. Idébanken.org er en informasjons­tjeneste om inkluderende arbeidsliv. De deler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, senior­politikk og inkludering.

Kl 09.45 Coor Service Management v/Berit Nerby, direktør Renhold Singel Service. I Coor foregår mye av arbeids­dagen ute hos deres kunder. Kundene forventer at de skal jobbe på tilnærmet samme måte og levere samme høye kvalitet hos alle. Nøkkelen til å greie dette er det de har til felles; kulturen som samler. Vi hører mer om bedriftens kultur og verdier, felles plattform og ledestjerner. Coor Service Management ble grunnlagt i 1998. I Norge har de hatt virksomhet siden 2004 og har i dag omkring 1 700 medarbeidere og omsetter for ca. 2 milliarder NOK.

Påmelding gjør du hos NFSR innen 25. mars 2019

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS