Jobb­helse og arbeids­miljø står sentralt når NFSRs lokale avdeling inviterer til frokostmøte i Oslo 3. april 2019.

NFSR: Frokostmøte i Oslo

Norsk Forening for Service og Renhold inviterer til frokost­møte 3. april. Det blir flere foredrag, tema er arbeids­miljø og helse.

Publisert

Hva sier forskningen om jobb­helsa og arbeids­miljøet? Hvem er Norges beste arbeids­plasser 2019 – og hvordan blir man det? Hvordan bør en arbeids­giver legge til rette for god ledelse og et godt arbeidsmiljø? Svarene får du her!

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sted: Oslo Met, Pilestredet 48(P48) Eva Balkes Hus. Møterom S141. Onsdag 3. april 2019, foredragene begynner kl. 08.30, frokost fra kl. 08.00.

Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding. Foretas innen 25. mars 2019.

Fullt program og påmelding finner du hos NFSR

Arrangementet streames på NFSRs facebook-side.

Program

Med forbehold om endringer inviteres det til et spennende program med foredrags­holdere fra Stamina Helse, Great Place To Work, Idebanken og Coor.

Kl 08.30. Stamina Helse v/Audun B Petersen, Spesialist i arbeids- og org.-psykologi Cand psychol, presenterer Norsk jobbhelse­rapport. «Vi har et godt arbeidsmiljø, trivelige kolleger og lyse lokaler», står det i stillings­annonsene. Annonsene forteller oss at begrepet arbeids­miljø er diffust for mange og at det brukes om mangt og mye. For hva er egentlig et godt arbeids­miljø, og hva handler det om? Stamina Helse er Norges største bedrifts­helse­tjeneste, med over 50 kontorer rundt om i landet.

Kl 08.55. Great Place To Work v/rådgiver Marianne Paulsen deler innsikt i hva de beste arbeids­plassene gjør for å skape en bære­kraftig organisasjon. Forskning viser at det er det er en sammen­heng mellom det å skape en god arbeids­plass og organi­sasjonens resultater. Great Place To Work vet at det lønner seg å utvikle en god arbeids­plass og tillits­basert kultur. De organi­sasjonene som lykkes, opplever økt lønn­somhet og konkurranse­kraft. Årlig publiserer Great Place To Work listen over Norges Beste Arbeidsplasser, og de funnene som har frem­kommet det siste året. Les rapporten «Norges Beste Arbeidsplasser 2018» her. Den 19. mars publiseres rapporten for 2019.

Kl 09.15 Idébanken v/seniorrådgiver Siri Pernille Øverli. Å kjenne at en har innflytelse og mulighet til å påvirke, er helse­fremmende. Derfor er involvering sentralt i helse­fremmende arbeid. Dette er både i arbeids­givers og arbeids­takers interesse. Idébanken.org er en informasjons­tjeneste om inkluderende arbeidsliv. De deler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, senior­politikk og inkludering.

Kl 09.45 Coor Service Management v/Berit Nerby, direktør Renhold Singel Service. I Coor foregår mye av arbeids­dagen ute hos deres kunder. Kundene forventer at de skal jobbe på tilnærmet samme måte og levere samme høye kvalitet hos alle. Nøkkelen til å greie dette er det de har til felles; kulturen som samler. Vi hører mer om bedriftens kultur og verdier, felles plattform og ledestjerner. Coor Service Management ble grunnlagt i 1998. I Norge har de hatt virksomhet siden 2004 og har i dag omkring 1 700 medarbeidere og omsetter for ca. 2 milliarder NOK.

Påmelding gjør du hos NFSR innen 25. mars 2019

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS