Syke­fraværet blir regnet om til antall tapte dagsverk. Virksom­heten kan selv velge hvor mye et dags­verk utgjør hos seg. (Ill.foto: Colourbox)
Syke­fraværet blir regnet om til antall tapte dagsverk. Virksom­heten kan selv velge hvor mye et dags­verk utgjør hos seg. (Ill.foto: Colourbox)

Nå kan du se hva syke­fraværet koster bedriften

Nå kan alle med gyldig tilgang sjekke det lege­meldte syke­fraværet i sin virksomhet og se hva det koster.

Publisert

IA-web er en statistikk­portal utviklet av NAV. Den viser hvordan syke­fraværet har vært i din virksomhet de siste årene. Portalen er åpen for alle virksom­heter, siden den nye IA-avtalen nå gjelder for hele arbeids­livet, melder det offentlige organet Idébanken.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Statistikken viser utviklingen i syke­fraværet de siste fem årene. Tallene blir opp­datert hvert kvartal og viser det lege­meldte syke­fraværet. Egen­meldinger er ikke en del av statistikken.

En nyutviklet funksjon gir også oversikt over hvilke tjenester og leveranser virksom­heten har fått fra NAV Arbeidslivs­senter. Dermed er det enkelt å se sammen­hengen mellom assistansen fra NAV Arbeidslivs­senter og utviklingen i det lege­meldte fraværet.

IA-web finner du på: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/arbeids--og-velferdsetaten-nav/sykefravarsstatistikk-for-ia-virksomheter/

Kilde: Dette koster sykefraværet i din virksomhet, https://www.idebanken.org/aktuelt/dette-koster-sykefravaeret-i-din-virksomhet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS