Rengjørings­roboten har flere armer og er sammen­leggbar. (Ill.: Kinan Dandan, Örebro universitet)

Svenske utvikler robot for kornsilo

Örebro universitet er i ferd med utvikle en rengjørings­robot for korn­siloer.

Publisert

Arbeids­forholdene ved rengjøring og sanering av korn­siloer kan være ekstreme. De som jobber med dette, må ofte ha tette klær, hjelmer, ånde­dretts­vern og hørsel­vern. Dessuten skal siloer rengjøres ofte og alltid etter at en silo er helt tømt, skriver det svenske renholds­bladet Rent.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kinan Dandan har utviklet roboten som en del av hans doktorgrads­oppgave i faget regulerings­teknikk. Roboten kalles SIRO, har flere rengjørings­armer og er sammen­leggbar.

- Robotens hoved­funksjon er å bære selve rengjørings­verktøyet, som er luft­stråler, og stabilisere dem under arbeids­prosessen. Den kan legges sammen for å kunne passere den smale åpningen i taket og kan brettes ut for å rengjøre i store rom, sier han.

Foreløpig fungerer roboten inne i sylindriske rom med en diameter på mellom fem og åtte meter.

En full­skala prototyp er i ferd med å bygges. En frem­tidig kommersiell versjon er ment å være helt selv­gående etter at operatøren har plassert den i siloen.

Kilder:

Rengöringsrobot för silo,
https://www.cleannet.se/article/view/663343/rengoringsrobot_for_silor

Rengöringsrobot för spannmålssilon,
https://www.oru.se/nyheter/rengoringsrobot-for-spannmalssilon/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS