På kloss hold. Ny dansk veiledning beskriver hvordan renhold – og pasient­kommunikasjon – bør foregå i pasient­nære omgivelser. (Ill.foto: Colourbox)

Renhold er en del av pasient­behandlingen

Nye retnings­linjer, der renholderne skal rengjøre så vel teknisk utstyr som helt inntil pasienten, rulles ut i Danmark.

Publisert

- Når rengjøring blir en del av pasient­behandlingen, blir den i enda høyere grad enn før en ansvars­full oppgave. Det krever vel­utdannet personale som forstår betydningen av å bryte smitte­veier, gjøre rent i korrekt rekke­følge og kommunisere med pasientene. Fordi rengjøring av teknisk utstyr bringer renholderne i tett kontakt med pasientene, under­streket funksjons­sjef Marianne Hummel under en nylig presentasjon av de nye Nationale Infektions­hygiejniske Retnings­linjer (NIR).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det er bladet Rent i Danmark som omtaler de nye retnings­linjene. Nedenfor er et resymé, men er du interessert i temaet, anbefaler vi å lese hele den danske artikkelen.

Setter standarden for renhold

Rigshospitalets avdeling i Glostrup begynte som en av de første å rengjøre etter de nye retnings­linjene som er utarbeidet av Statens Seruminstitut.

Retnings­linjene gjelder for hele helse­sektoren, inkludert praktiserende leger, hjemme­sykepleien, tannleger og andre, og gir en standard for hvordan renholdet skal utføres.

Har laget forenklet veiledning

Retnings­linjene fra det statlige organet er imidlertid kompliserte. Derfor har fagforeningen FOA i samarbeid med serum­instituttet nå utgitt en veiledning som skal gjøre det mye lettere for renholderne å følge anvisningene.

- Det er meget langt fra det teoretiske verk som Statens Seruminstitut har utarbeidet om NIR til renholderne som skal forstå og bruke dem, sier Pia Heidi Nielsen i FOA.

Derfor sa FOA ja til å samarbeid om en veiledning med tekst og bilder, som er forståelig for alle.

Veiledningen er laget for renholderne på syke­husene, men en til­svarende veiledning for ansatte i primær­tjenestene er også på vei.

Kilde: Rengøring er en del af patientbehandlingen
http://www.rentidanmark.com/2019/06/24/rengoering-er-en-del-af-patientbehandlingen/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS