Egen- og legemeldt sykefravær, sesong- og influensa­justert. 2. kvartal 2000 – 3. kvartal 2018. Prosent. (Kilde: NAV og SSB)
Egen- og legemeldt sykefravær, sesong- og influensa­justert. 2. kvartal 2000 – 3. kvartal 2018. Prosent. (Kilde: NAV og SSB)

Sykefraværet er stabilt

Sykefraværet for 3. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

Publisert

For å kunne sammen­ligne syke­fraværet med forut­gående kvartaler, blir det korrigert for sesong­variasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige hellig­dager.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sammen­lignet med 2. kvartal i år, var det lege­meldte syke­fraværet stabilt på 5,3 prosent. Det egen­meldte er også dette kvartalet 0,9 prosent. Det totale syke­fraværet for 3. kvartal 2018 er dermed 6,2 prosent.

– Det sesongjusterte fraværet har vært stabilt de siste to kvartalene. Går vi tilbake til 2015, har det vært en nedgang fra 6,5 til 6,2 prosent, sier arbeids- og velferds­direktør Sigrun Vågeng.

Det lege­meldte syke­fraværet gikk ned med 7,8 prosent i Finnmark, 4,7 prosent i Nordland og 4,1 prosent i Vest-Agder, sammen­lignet med i fjor. Det steg noe i Aust-Agder (+0,7 %) og Møre og Romsdal (+0,6 %).

Samtlige alders­grupper over 45 år hadde nedgang i lege­meldt syke­fravær. Nedgangen var størst for menn i alderen 45-49 år (-4,5 %). For kvinner gikk syke­fraværet mest ned for de over 55 år (-1,5 %).

Kilde: Sykefraværet er stabilt, https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/Pressemeldinger/Sykefrav%C3%A6ret+er+stabilt--544612

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS