Bransje­programmene skal føre til at flere ansatte kan få relevante tilbud om etter- og videre­utdanning. Kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner ønsker innspill til hvilke bransje som skal være den neste. (Foto Marte Garmann).
Bransje­programmene skal føre til at flere ansatte kan få relevante tilbud om etter- og videre­utdanning. Kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner ønsker innspill til hvilke bransje som skal være den neste. (Foto Marte Garmann).

Vil ha tips til treparts bransje­program

Kunnskaps­ministeren ønsker innspill til hvilken bransje som bør være neste ut i bransje­programmet for kompetanse­utvikling.

Publisert

I regjeringens forslag til stats­budsjett for 2020 er det satt av 15 millioner til å styrke bransje­program for kompetanse­utvikling. Nå ber kunnskaps­ministeren om innspill fra partene i arbeidslivet til hvilken bransje som bør være neste ut.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Kompetanse­utvikling er helt avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet, og nødvendig for å utvikle tjenestene. Vi trenger fleksible etter- og videre­utdannings­tilbud som kan kombineres med jobb og familie. Jeg sender nå ut en åpen invitasjon til partene i arbeidslivet og håper det kommer inn mange spennende nominasjoner til hva som bør være det nye bransje­programmet, sier kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner (H).

Hans departement har allerede vært med på å starte utviklingen av bransje­programmene for industri- og bygge­næringen og for kommunal helse- og omsorgssektor.

Partene har frist til midten av desember til å nominere bransjer. For å velge det nye bransje­programmet trenges informasjon om de ulike kompetanse­behovene, og hvilke typer kompetanse­utvikling partene i arbeidslivet mener vil dekke behovene.

Kilde: Regjeringen vil ha flere treparts bransje­program for kompetanse­utvikling og ber partene i arbeidslivet innspill
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-flere-treparts-bransjeprogram-for-kompetanseutvikling-og-ber-partene-i-arbeidslivet-innspill/id2674170/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS