Fylkes­kommunene bør gis mulighet til å tilby realkompetanse­vurdering på flere språk enn i dag, mener regjeringen. (Ill.foto: Colourbox)

Vil gjøre det enklere for inn­vandrere å få vist hva de kan

Regjeringen foreslår å åpne for at flyktninger og inn­vandrere kan få vurdert sin real­kompe­tanse på andre språk enn norsk og samisk.

Publisert

– For å lykkes med integrering, er det avgjørende at inn­vandrere får brukt kompe­tansen de har fra hjem­landet så raskt som mulig. Det er mange som har god utdanning og praktisk erfaring de ikke kan rede­gjøre for på norsk, før de har lært språket godt nok. Derfor mener vi det er lurt å åpne for vurderinger på andre språk, sier stats­sekretær Julie Midtgarden Remen (H).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hun mener det er viktig å legge til rette for at flere får vist og dokumentert kompe­tansen sin på et tidlig tidspunkt. Slik vil innvandrere komme fortere i arbeid og bli mer selv­hjulpne.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunn­skaper og ferdig­heter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, arbeid, organisasjons­erfaring, fritids­aktiviteter eller på annen måte.

Etter dagens regelverk må vurdering av real­kompetanse foregå på enten norsk eller samisk. Dette skaper utfordringer for inn­vandrere og flyktninger som nylig har ankommet til Norge.

Les også: Et hurtig­spor for å få flyktninger raskere i arbeid ble etablert i 2016, men spiller liten rolle i det kommunale flyktning­arbeidet (ekstern link til NHO Service og Handel)

Regjeringen anbefaler at realkompetanse­vurdering på annet språk enn norsk og samisk ikke skal være en individuell rett, men noe fylkes­kommunene kan velge å tilby.

Forslaget sendes nå på høring med frist 10/10-2019.

Kilde: Vil gjøre det enklere for innvandrere å få vist hva de kan
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innvandrere/id2663116/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS