En luftrenser med plasma­teknologi fjerner bakterier, renser luften og skaper energi. (Bildet viser Kärcher AFG 100 Luftrenser)

Renser luften

Kärcher har utviklet luft­rensere med plasma­teknologi som skal destruere 99,98 prosent av alle skadelige stoffer som f.eks. bakterier, virus, VOC og pollen.

Publisert

Det finnes en rekke produkter og løsninger på markedet som kan forbedre inne­klimaet både på arbeids­plassen og hjemme. Blant det nye og spennende på markedet er luft­rensere med plasma­teknologi som skal fjerne bakterier og rense luften. Ved å bedre luft­kvaliteten kan man øke trivsel og forebygge flere vanlige helseplager både på arbeids­plassen og hjemme, melder Kärcher i en presse­melding.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Selskapet har utviklet luft­rensere som nylig er lansert i Norden, og tilbys til både bedrifter og private forbrukere.

I et pilot­prosjekt med en av sine eksisterende bedrifts­kunder testes luftrensere ut i blant annet kontor­landskap, møterom og trimrom. Kunden er en stor offentlig etat i Oslo.

Kärcher melder også at selv om forurensingen i utgangs­punktet er størst utendørs, utsettes vi for mye luft­forurensing også inne. Moderne bygninger er svært godt isolert, men det kan være over­raskende dårlig inneklima som følge av bl.a. liten luft­veksling. Forurensende ventilasjons­anlegg eller for høy inne­temperatur påvirker også luft­kvaliteten negativt.

Luften innen­dørs kan inne­holde bl.a. støv, pollen, bakterier og virus. Mange er sensitive for lukt fra blomster, stearin- og duftlys, hygiene­produkter som deodoranter, parfyme, hudkrem, sjampo et.c.

Renholds­produkter kan inneholde stoffer med sterke lukter. Avgassinger fra materialer kan danne kjemiske reaksjoner i luften som kan gi betennelse og irritasjon i luftveier og slimhinner. I tillegg kan fukt gi grobunn for mugg, sopp, bakterier og mikro­organismer som kan gi eller forverre astma og allergi. Gardiner, tepper og rot er typiske støv­samlere, og har man husdyr bidrar det til at det støver mer.

Potensielt kan luft­renserne også bidra til å redusere renholds­kostnadene, siden støvet samles og brennes opp inne i maskinen.

Kilde: Konsentrasjonsvansker eller hodepine? Det kan skyldes dårlig inneklima, http://www.mynewsdesk.com/no/kaercher-as/news/konsentrasjonsvansker-eller-hodepine-det-kan-skyldes-daarlig-inneklima-357698

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS