Sliter­tilleggene kan gis når visse krav er oppfylt. (Ill.foto: Colourbox)

Nå kan tidlig­pensjonister søke sliter­tillegg

Ekstra­pensjonen har en tilbake­virkende kraft fra 1. januar og er viktig for sliterne med dårligst helse.

Publisert

– Vi er veldig fornøyd med at ordningen er etablert og at de første mottakerne nå kan søke om å få tillegget. Det har vært viktig for oss å få på plass en ordning som ivaretar medlemmene som merker pensjons­reformen mest, sier LO-nestleder Roger Heimli til FriFagbevegelse.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Utformingen av regel­verket har tatt tid, men nå er ordningen altså etablert.

Gis til noen årskull

Personer som er født i 1957 og blir 62 år i løpet av inne­værende år, er det første årskullet som omfattes av ordningen med sliter­tillegg. De får 3566 kroner i året. Ordningen var et av LOs viktigste krav i fjorårets tariff­oppgjør.

Sliter­tillegget omfatter de som kommer dårligst ut av pensjons­reformen. Ordningen ble først vedtatt i fjorårets tariff­oppgjør, og tillegget gis til de som går av som 62-, 63- og 64-åringer og har hatt en lav arbeids­inntekt. Tillegget erstatter slutt­vederlags­ordningen som har eksistert siden 1966.

Må oppfylle tre krav

Det er tre kriterier som må være oppfylt for å få sliter­tillegget. Det betyr at man må ha fått innvilget AFP, være ansatt i en bedrift som er tilsluttet sliter­ordningen og ha en gjennomsnitts­inntekt de tre siste årene som ikke overstiger 690 000 kroner. Sliter­tillegget faller bort hvis man har en inntekt ved siden av pensjonen på mer enn 15 000 kroner.

Kilde: Nå kan tidligpensjonistene søke om slitertillegg. Sjekk om du oppfyller kravene
https://frifagbevegelse.no/nyheter/na-kan-tidligpensjonistene-soke-om-slitertillegg-sjekk-om-du-oppfyller-kravene-6.158.663443.d2ca6e4d9f

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Sliter­ordningen

  • Gis til arbeids­takere som må gå av som 62-, 63- eller 64-åringer
  • Størst utbetaling er 24 965 kroner i året
  • Bare til ansatte i AFP-bedrifter som er tilsluttet ordningen
  • Arbeidsgiverne må betale inn til og med 2023
  • Ordningen overtar 1,9 milliarder kroner når Sluttvederlags­ordningen avvikles

Kilde: FriFagbevegelse

Powered by Labrador CMS