– I 2030 kan vi mangle 100 000 fagarbeidere. Med fagbrev står du tryggere i jobben, sier kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner (H). (Foto Marte Garmann).

Gir 16 mill. til prøve­prosjekt rundt fagbrev

Regjeringen bevilger 16 millioner kroner til et prøve­prosjekt som skal styrke yrkes­fagene gjennom Kompetansepluss-ordningen.

Publisert

– Vi må ruste folk for frem­tidens arbeidsliv. I 2030 kan vi mangle 100 000 fagarbeidere. Med fagbrev står du tryggere i jobben og bidrar med viktig kompetanse inn i bedriften, sier kunnskaps- og integrerings­minister Jan Tore Sanner (H).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kompetansepluss prøve­ordning med fag­opplæring ble lansert i 2018. Ordningen gir deltakere opplæring i grunn­leggende ferdig­heter som lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk i sammen­heng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i. Målgruppen er arbeids­takere med lave grunn­leggende ferdigheter og lang arbeids­erfaring. Kompetanse Norge mottok 78 søknader og nå får 52 prosjekter landet rundt til sammen 16 millioner kroner.

Kilde: Gir flere voksne mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gir-flere-voksne-mulighet-til-a-kvalifisere-seg-til-fagbrev/id2673844/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS