Foto: Aerones

Drone for store høyder

Denne dronen skal kunne rengjøre bygninger og vindmøller over 300 meter over bakken.

Publisert

En svær drone som nå er under utvikling, skal kunne rengjøre bygnings­fasader og i fremtiden også brukes mot brann i store høyder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dronen skal etter sigende kunne rengjøre fasader 20 ganger rasker enn manuell vask. Og når 5G kommer for fullt i mobil­nettet, skal dronen kunne overføre høy­oppløst video ned til operatørene på bakken.

En «liten» versjon veier ca. 55 kg, mens en større versjon har 14 propeller og veier ca. 90 kg. Den store kan også festes med tau fra taket, for å hindre at den faller til bakken. Den er festet til bakke­utstyret med en slange, som forsyner dronen med vann og strøm.

Dronen er utviklet av det San Francisco-baserte selskapet Aerones, som ble grunnlagt av to latviere, Dainis Kruze and Janis Putrams.

Dronene skal ikke bare kunne brukes på bygninger. Både i Nord-Europa og Canada kan bladene på vind­turbiner bli dekket av is, noe som ned­setter effekten deres. Vanligvis må dette fjernes med heli­kopter, men dronen skal både kunne rengjøre, male og avise turbin­bladene.

Selskapet, som også har kontor i Latvias hovedstad Riga, til­virker droner som kan løfte helt opp mot 200 kg. De hevder å ha batteri­drevne droner kan brukes blant annet ved redning av mennesker.

På selskapets nettside er det ellers nokså sparsomt med opp­lysninger. De sier f.eks. ingen ting om hvordan vannet kan tilføres dronen i stor høyde. Trolig må vannet presses oppover fra bakke­nivå og ikke suges opp av dronen, fordi den høyeste teoretiske høyden man kan suge opp vann, er 9,81 meter (ved atmosfære­trykk 1000 mbar).

Produsentens nettside: https://www.aerones.com/eng/cleaning_drone/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Mange regler for droner

Husk at dersom du bruker droner kommersielt, bør du ha forsikring, da du kan komme i erstatningsansvar ved ulykker. Det er begrensninger på flygehøyde, avstand til kjøretøy, mennesker osv. på bakken. For så tunge og høytflyvende droner det er snakk om her (kategori RO 3), er det også krav bestått eksamen, innhenting av tillatelse fra Luftfartstilsynet før du tar fartøyet i bruk, dokumentasjon og mye annet.

Luftfartstilsynet informasjon om Kommersiell bruk av drone:

https://luftfartstilsynet.no/droner/kommersiell-bruk-av-drone/

Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv (Lovdata):

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404

Powered by Labrador CMS