Såvel profesjonelle drone­operatører som hobby­brukere må innrette seg etter de nye reglene. (Ill.foto: Colourbox)

EU skjerper reglene for bruk av droner

EU har vedtatt å skjerpe reglene for bruk av droner, gjeldende fra neste år.

Publisert

Europa­kommisjonen vedtok 24. mai 2019 felles EU-regler for bruk av droner. Forordningen skal neste år erstatte nasjonale bestemmelser i EU-landene. Den setter blant annet krav til registrering og elektronisk ID og fastsetter maksimal flyhøyde til 120 meter for private droner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For EØS-landet Norge ventes reglene å bli tatt opp som norsk lov i 2020. Allerede i høst blir det trolig publisert overgangs­regler.

Operatører som i dag er sertifisert for drone­bruk innenfor kategorien «Specific» må ventelig re­godkjennes.

Innskjerpingen skal gjøre det lettere å forhindre ulovlig dronebruk som forstyrrer flytrafikk.

Kilder:

Sikkerhets­regler for europeisk luftfart: gjennomførings­bestemmelser om droner
http://europalov.no/rettsakt/sikkerhetsregler-for-europeisk-luftfart-gjennomforingsbestemmelser-om-droner/id-10412

Nye EU regler for droner vedtatt – fra 2020 vil de gjelde i Norge
https://www.uasnorway.no/nye-eu-regler-for-droner-vedtatt-fra-2020-vil-de-gjelde-i-norge/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS