Ulike stadier av osteoporose. (Ill.: Colourbox)

Triklosan kan øke risikoen for beinbrudd

Kvinner som eksponeres for den anti­bakterielle stoffet triklosan, har større risiko for å utvikle bein­skjørhet (osteoporose).

Publisert

Triklosan er et kjemisk stoff som påvirker det endokrine system (hormon­produserende kjertler). Triklosan brukes blant annet i enkelte hånddesinfiserings­midler, såper og munn­skyllevann.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I en studie publisert i det medisinske tidsskriftet Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, frem­kommer det at kvinner som eksponeres for triklosan har større risiko for å utvikle bein­skjørhet.

- [Tidligere, journ.anm.] Laboratorie­studier har vist at triklosan har potensial for å skade beintetthet i dyr. Imidlertid har det vært lite forskning på noen sammen­heng mellom triklosan og bein-helse hos mennesker, sier Yingjun Li, PhD, ved Hangzhou Medical College School of Public Health i Hangzhou, Kina.

- Så vidt vi vet, er dette den første epidemio­logiske studien som under­søker sammen­hengen mellom eksponering for triklosan og bein­tetthet og oste­oporose i et nasjonalt representativt utvalgt av kvinner fra USA, sier han.

Ialt 1848 kvinner deltok i forsøket. Det ble funnet at kvinner som hadde høyere konsentrasjoner av triklosan i urinen, oftere hadde bein-problemer.

Kilde: Women Exposed to Common Antibacterial Chemical More Likely to Break a Bone
https://www.infectioncontroltoday.com/antibiotics-antimicrobials/women-exposed-common-antibacterial-chemical-more-likely-break-bone

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Triklosan

brukes i et flertall hygiene­produkter som deodoranter, såpe, tannkrem, munnvann, rengjørings­middel og andre forbruker­artikler som kjøkken­redskaper, leketøy, sengetøy, sokker og søppel­sekker.

Det har blitt vist at trikloban er effektiv til å redusere og kontrollere bakterie­forurensning på hendene og på behandlede produkter. Kilde:

https://no.wikipedia.org/wiki/Triklosan

Powered by Labrador CMS