DESINFISERING: Hva er best for miljøet i lengden? Gjenbruk­bare mikro­fiber­kluter (bildet) eller fabrikk­fuktede engangs­kluter? (Ill.foto: Colourbox)

Smittevern: Hvilken type klut er best for miljøet?

Mange antar at gjenbruks­kluter er mer miljø­vennlige enn engangs­kluter, men sannheten er mer kompleks enn som så, mener Diversey.

Publisert

I en blogg gir Dan Daggett, direktør for bl.a. Bærekraft hos kjemi-, utstyrs- og maskin­produsenten Diversey et eksempel:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mange i helse­vesenet er skeptiske til bruk-og-kast-kluter. Det anslås at rundt 1 av 25 pasienter påføres en infeksjon når de behandles i helse­vesenet. Det antas at risikoen kan reduseres ved å velge egnede desinfiserings­produkter og rengjørings­rutiner.

Engangs­kluter gjør det lettere å rengjøre og desinfisere overflater og pasientnært behandlings­utstyr, og reduserer risikoen for smitte. Men er de mer uheldige for miljøet?

Daggett skrivet at Diversey nå har jobbet sammen med det uavhengige selskapet Thinkstep for å gå grundigere inn i problematikken.

Engangs desinfiserings­kluter

Kluter som på forhånd er fuktet med et desinfiserings­middel, kan ha en fordel ved at de forenkler renholdet og reduserer risikoen for misforståelser.

For eksempel trenger ikke renholderen å fortynne og påføre et desinfiserings­middel på gjenbruks­kluten, eller vurdere hvor mye middel som er nødvendig for en gitt flate. I prinsippet er det tilstrekkelig å etablere rutiner på hvor ofte klutene skal skiftes – og de skal selvsagt ikke brukes i flere rom.

En ulempe er at selv om engangs­klutene typisk veier mindre enn 10 gram, er de ikke resirkuler­bare. Over tid kan det gi et formidabelt volum med avfall på avfalls­plassen. En annen ulempe er at plast­forbindelser i ikke-vevde kluter ikke brytes ned raskt.

Gjenbruk­bare mikrofiber­kluter

Gjenbruks­kluter gir mye mindre volum på avfalls­plassen og har et mindre karbon­avtrykk. Noen produsenter lager kluter basert på slite­sterk mikro­fiber som kan gjen­brukes mange ganger.

Gjenbruks­kluter brytes ikke ned under bruk og i vaskeriet, skriver Diversey i bloggen. Én studie (utført av EPA, National Risk Management Research Laboratory) tyder på at industrien i gjennom­snitt bruker klutene 12 ganger før de kastes.

I den nye studien fra Diversey og Thinkstep antas det at kluter kan brukes 50 ganger før de kastes. Diverseys erfaring tyder ellers på at 15 prosent av gjenbruks mikrofiber­kluter gjen­glemmes eller mistes før de rekker å bli brukt 50 ganger.

Ut fra et miljøsyn må man også se på hvor mye desinfiserings­middel som brukes. Engangs­kluter er «veldig effektive» [som Diverseys sier] med tanke på selve middelet, mens det ofte medgår mer desinfiserings­middel når renholderen selv skal fukte gjenbruks­klutene.

For å vaske gjenbruks­kluter, medgår det en del ressurser på vaskeriene, som oppvarming av vann, bruk av vaske­middel og elektrisitet til maskinene. Vaskeri-lokalene krever i seg selv oppvarming / kjøling, belysning osv., i tillegg til at transporten av klutene kan kreve ressurser.

Konklusjon

Diversey har satt to av sine egne produkter opp mot hverandre, Oxivir TB engangs­kluter mot Taski mikro­fiber gjenbruks­klut fuktet med Oxivir RTU.

Overraskende nok, skriver Diversey, så viste det seg at engangs­klutene hadde en fordel på alle de målte miljø­faktorene unntatt én: fortynning av ozon-laget. Dette står i motsetning til en del andre studier, som viser at engangs­kluter påvirker miljøet negativt på flere områder enn gjenbruks­klutene.

Diversey avslutter med å minne om at det i enhver livssyklus-vurdering er puttet inn et antall antakelser i beregnings­modellen. Det er ikke gitt at alle antakelser er like relevante for en bestemt bedrift, som for eksempel antall ganger en gjenbruks­klut brukes før den kastes.

Kilde: Wiping Out Misconceptions About Cleaning Cloths, https://diversey.com/blog/wiping-out-misconceptions-about-cleaning-cloths

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS