Kronikken er skrevet av Ellen Nygard, universitets­lektor ved OsloMet og emne­ansvarlig for de to nyopprettede FM-emnene. (Foto: privat)

Kronikk: Behovet for den lille røde høne

Eventyret om høna som ikke nølte kan være et godt symbol for FM-utdanningen framover.

Publisert

Kronikken er skrevet av Ellen Nygard, universitets­lektor på Handels­høyskolen ved OsloMet og husøkonom:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Valget stod mellom en ring eller ei nål da jeg ble uteksaminert som husøkonom. For meg måtte det bli nåla. De tre messing­fargede nøklene på en blåemaljert bunn er stilistisk vakre. Selv om fysiske nøkler er på vikende front i storhus­hold, symboliserer nøkler like fullt styring over noe med verdi for mange. Men kanskje kunne en liten rød høne – eller hane – være et vel så egnet symbol for utdanningen framover?

Bachelor i hus­økonomi og service­ledelse og Bachelor i Facility Management (FM) har vært en del av studie­tilbudet ved høgskolen (i dag OsloMet) siden 2003, men også før det. Utdanningen fikk høgskole­status i 1985. Røttene strekker seg tilbake til 1955 da utdanningen var ved Statens oldfrue­skole.

Nisje­utdanning for ledere

Utdanningen har aldri vært noen volum­produsent av uteksaminerte kandidater. Til sammen ble 955 kandidater utdannet i perioden 1955-2004. Siden omleggingen til bachelor i 2003 er om lag 300 studenter uteksaminert.

Fra høsten 2015 ble studie­tilbudet en del av Bachelor i økonomi og administrasjon på Handels­høyskolen (HHS) ved OsloMet. Dette ved at studentene også kan velge FM som fordypning i sin utdanning. Tilbudet slo ikke rot blant til­strekkelig nok studenter, på tross av forsøk gjennom tre studieår. Til våren uteksamineres de siste studentene med fordypnings­profilen FM.

Utdanningen er allikevel for verdi­full til å bli fjernet som tilbud blant høyere utdanninger i Norge. Studie­tilbudet gir spiss­kompetanse hos ledere som enhver organisasjon har behov for. Felles for alle organisasjoner uansett sektor og land er at de har tjenester og funksjoner som støtter aktivitetene som utgjør kjerne­virksomheten til organisasjonen. Alle disse service­tjenestene og støtte­funksjonene må koordineres, ledes og styres. Gjort rett gir det kjerne­virksomheten merverdi. Dette kommer ikke av seg selv. Til det trengs rett kompetanse og en bevisst holdning.

Overførings­verdi og galgen­humor

I Norge er eventyret om den lille røde høna og hvete­kornene vel kjent. Den synes å bli fortalt i alle landets barne­hager. Jeg liker spesielt god den delen om ikke å nøle eller vente på andre, men gripe mulig­heten når anledningen byr seg, også når ingen andre bryr seg:

Ill.foto: Colourbox

En dag da den lille høna lette etter noen fine feite mark å spise kom hun over noen hvetekorn. – Disse hvetekornene vil jeg plante, sa høna. I tillegg har høna galgenhumor: – Hvem vil hjelpe meg å spise brødet, liksom. Hun er jo ikke dumsnill må vite. (Saken fortsetter under bildet.)

Galgen­humor kombinert med rett kompetanse og bevisst holdning er etter min mening en uslåelig kombinasjon i ethvert yrke der man har med mennesker å gjøre. For det er klart at tjeneste­produksjon har likhets­trekk med vare­produksjon hva gjelder repetitive arbeids­oppgaver. Og det er klart man inni­mellom kan gå litt lei. Da er det nettopp så befriende med galgen­humor: «Hadde det ikke vært for elevene hadde det vært fint å jobbe her».

Utsagnet er fortsatt med meg, selv om det nå er mange år siden renholderen ved en skole latter­mildt utbrøt det under en befaring. Da var jeg renholds­teknisk konsulent ute på oppdrag for, i et FM-faglig perspektiv, å bidra med min bit i et større hele for å ivareta forsvarlig hygiene og godt innemiljø for elever og tilsatte ved en av våre offentlige skoler.

Ny omstart for FM på OsloMet fra 2020

Fra kommende studieår blir studie­tilbudet innenfor FM del av to utdanninger på HHS ved OsloMet: Årsstudium organisasjon og ledelse og Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet.

FM-spesialiseringen gis i form av to emner som studentene kan velge blant, på henholdsvis høsten og våren. I tillegg foretas opptak av enkeltemne­studenter. Med generell studie­kompetanse og minst fem års dokumentert erfaring fra service­yrker og/eller yrker i til­knytning til for­valtning, drift og vedlike­hold av bygg, er ambisjonen at samtlige studenter skal finne felles kull­følelse i emnene FM i organisasjoner (10 studiepoeng) og Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen FM (15 studiepoeng).

Det skal vi få til gjennom utvikling av felles FM-faglig kompetanse, bevisst­gjøring av egne holdninger og – en god dose befriende humor.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Les også

Studie­tilbudet i Facility Manage­ment (FM) får en form som ventes å appellere godt både til studenter og til voksne som er i gang med sin FM-karriere. (11/12-2019)

http://renholdsnytt.no/oslomet-omstarter-studie%C2%ADtilbudet-i-fm

 

Leder i nr. 6/2019: Vi har tidligere kritisert OsloMet for å ha sviktet utdanningen i vår bransje. Derfor er det på sin plass å gi dem honnør for å ha plukket opp hansken igjen. (6/12-2019)

http://renholdsnytt.no/gode-signaler-fra-oslomet

Powered by Labrador CMS