Data­systemet skal mer effektivt klare å styre personalet og oppgavene. (Ill.foto: Colourbox)
Data­systemet skal mer effektivt klare å styre personalet og oppgavene. (Ill.foto: Colourbox)

Kunstig intelligens tar renholds­kalkylen

Det svenske selskapet Avista prøve­kjører nå et data­verktøy for renholds­kalkyle og bemanning.

Publisert

– En tøff utfordring i renholds­bransjen er at medarbeidere er spredt både geografisk og i tid. Vårt system skal gi arbeids­lederen støtte ved plan­legging, gjennom­føring og opp­følging, uttaler Ulf Gullstedt, adm.dir. i selskapet Avista, som har utviklet teknologien til det svenske renholds­bladet Rent & Facility Nordic.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det inkluderer plan­legging, bemanning, nærværs­rapportering, arbeids­ordre, kvalitets­rapportering og service­oppfølging.

– Ut fra oppgavens tidspunkt og varighet kan systemet regne ut hvor mange personer som trenges og dessuten finne hvem i organisasjonen som er tilgjengelige. Tester i løpet av våren har vist at det er mulig å optimalisere bemanningen [med kunstig intelligens], sier Gullstedt.

For øyeblikket prøve­kjøres systemet. Lansering forventes i høst.

Kilde: Städkalkylering med artificiell intelligens
https://www.cleannet.se/article/view/664917/stadkalkylering_med_artificiell_intelligens

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS