Sindre Ulvestad fra Polygon presenterte nye verktøy på vegne av bransjen. (Foto: Baard Fiksdal)

Nye verktøy for skadebransjen

NHO Service og Handel har lansert en ny og revidert versjon av de verktøy som skal til for å utbedre skader, f.eks. oljeskade, asbestskade, vann- og fuktskader.

Publisert

Skadesanerings­bransjen i NHO Service og Handel og forsikrings­bransjen har utarbeidet en bransje­standard for skade­sanering. Bransje­standarden skisserer hvordan ulike skade­typer skal ivaretas, som oljeskade, asbestskade, vann og fuktskader.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sammen med Riksantikvaren er det også utarbeidet et opplegg for skade­begrensning og skade­sanering av kunst og kultur­verdier. Bransje­standarden legger føringer for både kvalitet og effektivitet.
Det er også laget verktøy for håndtering av dødsfall.

Verktøyene kan lastes ned fra NHO Service og Handel på linken under.

Kilde: 2019: Lanserte nye verktøy for bransjen, https://www.nhosh.no/bransjer/forvaltning-drift-og-vedlikehold/skadesanering/2019/lanserte-nye-verktoy-for-bransjen/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Skadesanering

NHO Service og Handel organiserer 11 selskaper innen for skade­sanering med ca. 1585 årsverk, som omsatte i 2017 for 2,54 mrd.kr (+5,8 % ).

Medlemsbedriftenes omsetning utgjør 29 % av de samlede forsikrings­utbetalingene til brann- og vannskade i 2017.

Medlems­bedriftene utbedret 75 700 skader fordelt på 61 295 hoved­prosjekter i 2017 (+13 %).

Powered by Labrador CMS