Runar Karlsen og Jack Fischer Eriksen fra Nærings­livets Sikker­hets­råd har svært lang erfaring med truslene mot norsk arbeidsliv. De advarer mot en verden få av oss kjenner til – men definitivt bør vite mer om.

Kriminelle utgjør en oversett trussel mot service­bransjen

Renholds- og FDV-bransjen er mye mer utsatt enn vi liker å tro. Og truslene kan i mange tilfeller komme innenfra.

Publisert

Få av oss vet særlig mye om hvordan trussel­bildet for arbeids­givere egentlig er der ute. Men bransjen vår er mer utsatt enn vi liker å tro, og kriminalitets­bildet er helt annerledes enn før.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hvordan skal vi som leder forholde oss til disse truslene – som faktisk kan berøre oss alle?

Jack Fischer Eriksen og Runar Karlsen fra Nærings­livets Sikkerhetsråd vil i et foredrag under konferansen & messen Bygg Ren Verdi 8.-10. mai ta opp disse problem­stillingene. De to har svært lang erfaring med truslene mot norsk arbeidsliv.

Meld deg på her – frist 1. mars

Egen nettside: https://www.byggrenverdi.no/

Bakgrunn

Arbeidslivs­kriminalitet berører både privat og offentlig sektor, og omfatter også helt andre ting enn skatte­unndragelser og kriminelle lønns- og arbeids­forhold. Er du leder i en tjeneste­ytende bransje, kan det kan dreie seg om en så «enkel» ting som at du til enhver tid har 100 prosent kontroll på nøklene til kundens byggmasse.

Trusler fra kriminelle kan gjøre selv dine mest tillits­verdige medarbeidere sårbare – og de trenger slett ikke ha noen anstrengt personlig økonomi i utgangs­punktet.

Til nå har vi vært forskånet for mye av den groveste kriminaliteten i Norge. Men det er ikke uten grunn at det snakkes mer om mer om utro ansatte, data­sikkerhet, over­våking, spionasje, direktør­svindel, utpressing og mye annet.

Først og fremst må vi lære oss til ikke å være så naive, til å forstå hvilke krefter som finnes der ute. Og hvordan kan du som leder medvirke til at alle tar i organisasjonen tak i og sikrer seg mot morgen­dagens utfordringer?

Om foredragsholderne

Jack Fischer Eriksen er direktør i Nærings­livets Sikkerhetsråd. Han kommer fra Politiets sikkerhet­stjeneste (PST) og UD, og har tidligere, for å nevne noe, jobbet i Nordic Content Protection / Canal Digital AS / Telenor Broadcast AS, der han jobbet med å bekjempe piratering og illegal streaming. Før dette jobbet Jack i tolv år i politiet. Han har utdannelse fra Politi­høgskolen, tatt Risk Management på BI, prosjekt­ledelse hos Metier og gått på Forsvarets Høgskole.

Runar Karlsen er Bransje­direktør for Sikkerhet og Beredskaps­bransjen i NHO Service og Handel, der har han ansvar for bransje­utvikling, nærings­politikk og medlems­service. Han begynte i sin tid som vekter, jobbet seg oppover ISS Security Systems og Securitas, og var i ti år sikkerhets­sjef i Varner Retail, med ansvar for sikkerheten i 1300 kles­butikker. Han begynte i sin nåværende stilling i 2010.

Meld deg på Bygg Ren Verdi!

Dette, og mye mer, er blant det vi vil belyse når hele bransjen samles under årets konferanse & messe Bygg Ren Verdi 8.-10. mai på Color Lines ferge Oslo-Kiel.

Det blir et bredt utvalg faglige foredrag, en omfattende utstilling, debatt, sosialt samvær, latter og glede.

Meld deg på her – frist 1. mars

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

 

BRV 2019

Den 8. til 10. mai samles renhold, eiendoms­drift og forvaltning av bygg nok en gang til konferansen & messen Bygg Ren Verdi.

https://www.byggrenverdi.no/

For mange er dette årets happening, der bransje­utvikling og kunnskaps­deling står sentralt. Som tidligere er arrangementet lagt til Color Lines skip Oslo-Kiel tur/retur.

Meld deg på her – frist 1. mars

 

Arrangører er:

Bransjeforeningen Renhold & Eiendoms­service i NHO Service og Handel

Renhold­produkters Leverandør­forening (RELE)

Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR)

Renholdsnytt

Bilder fra tidligere konferanser:

Bildegalleri fra konferansen & messen i 2017

Bildegalleri fra konferansen & messen i 2015

Powered by Labrador CMS