Det nyopprettede Eir Renhold (4Service) er en spennende sammen­slåing der fire gode selskaper ble til ett. Hvordan lykkes med slike sammen­slåinger? Direktør Patrick Malnes leder Eir Renhold.
Det nyopprettede Eir Renhold (4Service) er en spennende sammen­slåing der fire gode selskaper ble til ett. Hvordan lykkes med slike sammen­slåinger? Direktør Patrick Malnes leder Eir Renhold.

En kunst å forene ulike organisasjoner

Både i det private og i det offentlige slås renholds- og FDV-organisasjoner sammen. Hvordan kan man forene det beste fra ulike verdener?

Publisert

Organisasjons­endringer kan være en prøvelse for ledere og ansatte, ikke minst når flere virksom­heter skal bli til én.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I det private foregår en sterk konsolidering der mindre bedrifter kjøpes opp av større. En liknende sammen­slåing skjer mellom kommuner og fylkes­kommuner, og utfordringene er i mange tilfeller de samme.

Hvordan skal vi som leder forholde oss til disse endringene? Hvordan kan vi forberede de forskjellige organisasjonene og hvordan henter vi ut det beste fra ulike organisasjons­kulturer?

Det nyopprettede Eir Renhold (4 Service) er en spennende sammen­slåing av fire gode selskaper. Direktør Patrick Malnes vil i sitt foredrag «4 bedrifter blir til Eir» under konferansen & messen Bygg Ren Verdi 8.-10. mai belyse hvordan både disse og andre spørsmål.

Meld deg på her – frist 1. mars

Bakgrunn / mer om foredraget

Hvorfor kjøper man seg opp og blir større? Hvilke utfordringer er det ved å slå sammen flere kulturer og hvilke mulig­heter har slike stordrifts­fordeler? Vil bransjen bli fattigere eller rikere med så mange store aktører? Og er dette et svar på «storregionene» i kommune­sammen­slåingen?

Sammen­slåingen som resulterte i Eir Renhold omfattet fire ulike gründer­kulturer. Det gir grobunn for ettertanke. Hvis en gründer­bedrift skulle ha et dårlig år, kan den bare utsette investeringer eller la vær å ta ut lønn i en periode. I større bedrift er det helt andre spille­regler som kreves, mer rapportering, mer strøm­linjeforming og mer standardisering. Det kan fort bli to skritt fram og ett tilbake, men som alltid: erfaring er verdifullt.

Malnes' foredrag er i stor grad aktuelt også ved kommune­sammenslåinger. Hvem er storebror og hvem er lillebror? Hva bringer ulike organisasjoner med seg av gode og mindre gode rutiner, fleksibilitet, struktur og orden? Hvordan få til lik kultur og likt stamme­språk, forretnings­forståelse, bransje­forståelse, tilhørighet og annet?

Om foredragsholderen

Patrick Malnes er direktør i Eir Renhold. Han er «født og oppvokst» i renholds­bransjen og har i hovedsak jobbet med salg, drift og personal ledelse.

I dag leder han renholds­virksomheten i 4Service-konsernet. Renholds­avdelingen i 4Service består av flere selskap som er fusjonert sammen under merkevaren Eir Renhold.

Meld deg på Bygg Ren Verdi!

Dette, og mye mer, er blant det vi vil belyse når hele bransjen samles under årets konferanse & messe Bygg Ren Verdi 8.-10. mai på Color Lines ferge Oslo-Kiel.

Det blir et bredt utvalg faglige foredrag, en omfattende utstilling, debatt, sosialt samvær, latter og glede.

Meld deg på her – frist 1. mars

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

BRV 2019

Den 8. til 10. mai samles renhold, eiendoms­drift og forvaltning av bygg nok en gang til konferansen & messen Bygg Ren Verdi.

For mange er dette årets happening, der bransje­utvikling og kunnskaps­deling står sentralt. Som tidligere er arrangementet lagt til Color Lines skip Oslo-Kiel tur/retur.

Egen nettside: https://www.byggrenverdi.no/

Meld deg på her – frist 1. mars

 

Arrangører er:

Bransjeforeningen Renhold & Eiendoms­service i NHO Service og Handel

Renhold­produkters Leverandør­forening (RELE)

Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR)

Renholdsnytt

Bilder fra tidligere konferanser:

Bildegalleri fra konferansen & messen i 2017

Bildegalleri fra konferansen & messen i 2015

 

Powered by Labrador CMS