(Ill. etter Standard Norge og Colourbox)

Ny renholds­standard er på høring

En helt ny standard for beskrivelses­tekster for renholds­tjenester, NS 6420-ZR, er nå på offentlig høring.

Publisert
Hanne G. Wells. (Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge)

Denne teksten (eks. bildetekster) er skrevet av Hanne G. Wells, Standard Norge:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Standarden skal være et verktøy for anbuds­beskrivelse, prising, oppfølging og kvalitets­sikring av renholds­tjenester. Høringen varer til 10. september 2019.

En bredt sammensatt standardiserings­komité har arbeidet fram en ny måte å beskrive renholds­tjenester på, og dette har blitt til standarden NS 6420-ZR Beskrivelses­tekster for fasilitets­tjenester - Del ZR Renhold.

Forsiden til hørings­utkastet. (Ill.: Standard Norge)

NS 6420 – en ny serie standarder basert på NS 3420

Denne nye standarden er første i en helt ny serie, NS 6420-serien som alle vil være beskrivelses­tekster for fasilitets­tjenester. Standarden bygger på den anerkjente NS 3420-serien for beskrivelses­tekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 tar primært for seg byggefasen og er et svært viktig verktøy for så sikre like beskrivelser, rettferdige anbuds­konkurranser og forutsigbar kvalitet.

Utnytte erfaringene

Ved å overføre denne metodikken til renholds- og driftstjenester, eller fasilitets­tjenester som det også kalles, er ønsket å få med de gode erfaringene fra byggefasen over i driftsfasen.

NS 6420 er beregnet brukt i forbindelse med beskrivelse, prising oppfølging og kvalitets­sikring av fasilitets­tjenester. Detalj­beskrivelser etter standarder i denne serien er tenkt brukt i pris­forespørsler. Standardene kan brukes som grunnlag for anbud med enkelt­tjenester eller en kombinasjon av tjenester. Standarden har en form som skal forenkle overføring av informasjon digitalt.

Sammenheng med andre standarder for renhold

NS 6420-ZR forholder seg til de andre standardene som allerede finnes på dette området og er ment å komplementere disse:

Målgruppen er eiere og forvaltere av bygg som ikke selv har fagkompetanse innenfor det aktuelle tjeneste­området. Standarden er derfor tilpasset virksomheter som kan trenge veiledning for å beskrive renholds­tjenester i henhold til bransjepraksis.

Det er planlagt å utvikle et digitalt hjelpe­middel som innkjøper kan bruk for å beskrive tjenestene sine. Målet er at dataen skal kunne overføres til oppdrags­givers eller leverandørens driftssystem og kvalitets­sikrings­system.

Høringen varer til 10. september 2019. Last ned dokumentet og gi eventuelle hørings­kommentarer på gratistjenesten "Standarder på høring".

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Hanne G. Wells.

Kilde: Flunkende ny standard for renholdstjenester er på høring,
https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2019/flunkende-ny-standard-for-renholdstjenester-er-pa-horing/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS