I NHOs rapport «Økonomisk overblikk 2/2019» frem­kommer at 38 prosent av bedriftene sier det er et stort problem å få tak i kvalifisert arbeids­kraft.

4 av 10 får ikke nok kvalifisert arbeidskraft

Bemanning- og rekruterings­bransjen blir trolig meget viktig frem­over. Nær 4 av 10 bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeids­kraft, viser NHO-rapport.

Publisert

Sterk syssel­settings­vekst har ført til manglende tilgang på kvalifisert arbeids­kraft. 38 prosent av bedriftene i en NHO-undersøkelse sier at dette nå er et stort problem.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mangelen på arbeids­kraft er økende, men er ikke veldig høy i historisk sammenheng. Den økende andelen mangel på kvalifisert arbeids­kraft må sees i sammen­heng med den under­liggende konjunktur­situasjonen, moderat oppgangs­konjunktur over to år. Andre lignende stemnings­undersøkelser, som Norges Banks Regionale nettverk, viser samme økende tendens.

Handel er lunken

Rapporten "Økonomisk overblikk 2/2019" viser at det meste av nærings­livet forventer at oppsvinget i norsk økonomi vil fortsette, men i vare­handel og reiseliv er stemningen lunken.

Den gode stemningen avspeiler at oppsvinget i norsk økonomi fortsetter. I første kvartal var år/årveksten i Fastlands-BNP på 2,4 prosent, som er godt på linje med den under­liggende marsj­farten de to siste årene.

Olje­investeringer er motor

NHO kutter prognosen for fastlands­veksten i år til 2,3 prosent fra 2,5 prosent i mars-rapporten. De neste to årene spår NHO en vekst på 2,3 og 2,0 prosent, ned fra henholdsvis 2,4 og 2,3 prosent.

En viktig bidrags­yter til veksten er økte olje­investeringer, og på bakgrunn av Statistisk sentral­byrås siste investerings­telling justerer NHO opp anslått vekst i olje­investeringene i år og neste år.

Til tross for dette jekkes anslått vekst i fastlands­økonomien ned til gjennom­snittlig 2,2 prosent for årene 2019-21, to tideler lavere enn sist. Dette er fortsatt over anslått trend­vekst, slik at ledigheten ventes å avta noe, til 3,5 prosent neste år.

Kilde: 4 av 10 får ikke nok kvalifisert arbeidskraft
https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2019/4-av-10-far-ikke-nok-kvalifisert-arbeidskraft/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS